Malux Finland OY Malux webbsite in english Malux Estonia Malux Lithuania Malux Latvia Malux Sweden AB

Tågtelefoner GSM-R

Vi har ett brett utbud av tågkommunikationsutrustning som tågtelefoner, tågantenner och TrainTalk systemet som är godkänt som ett Cab Radio alternativ för tåg, lok och arbetsfordon i Sverige. Samt system för övervakning av godsvagnar och tillbehör.

Läs mer om vårt TrainTalk system på vår internationella hemsida: www.traintalk.com

Så här enkelt är det att byta från en OVK3 till en OVK5.

Kontakta Hans-Olov Sondell, tel: +46 (0)660-29 29 50.
E-post till Malux: info@malux.se

Produktgrupper:

1 Telefoner GSM-R Telefoner för personal som arbetar utmed järnvägar och vill kommunicera via GSM-R/MobiSIR nätet. Telefonerna är kompatibla mot EIRENE, SRS och FRS för effektiv kommunikation i järnvägsmiljö. Alla har ASCI funktion för järnvägsnödanrop, gruppsamtal ...
2 Tillbehör telefoner GSM-R Tillbehör till GSM-R / MobiSIR telefoner.
3 Train Talk 2W GSM-R TrainTalk™ GSM-R systemet är godkänt som ett 2W Cab Radio alternativ för tåg i Sverige och Finland.
4 Tillbehör till Train Talk Tillbehör till Train Talk
5 Cab Radio GSM-R Kapsch RC900 med den senaste tekniken med bl.a. radiomodul med skydd mot störningar från 3G och 4G.
6 Tillbehör Cab Radio GSM-R Här hittar du tillbehör och installationsmateriel som laddare för TiGR 350/550R med automatisk vidarekoppling till handhållen telefon från RC900 Cab Radio. Antenner för GSM-R och kablar, kontakter, antennswichar m.m.
7 Tågantenner & kablar Här hittar du antenner som är godkända för att installera på tåg. Vi har även ett fullt sortiment med antennkablar och kontakter som gör att vi kan leverera allt från antennen ner till den utrustning som behöver anslutas.
8 GSM-R abonnemang Här beställer ni GSM-R abonnemang, får reda på vad det kostar att ringa och vilka olika abonnemangsformer som finns.
9 GSM-R installation i fordon
10 Reparation & service Dokument och rutiner för service av GSM-R telefoner
11 Övervakning godsvagnar Intelligent övervakningssystem av godsvagnar.