Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
7 Maj 2019

IP-klassning

IP-klassning/ kapslingsklassning (IEC 60529) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring.

På engelska: IP-code, International Protection Marking eller ibland Ingress Protection rating

Minimikrav ges bl. a av starkströms- föreskrifterna samt i produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd. Kapslingskrav ställs också på produkter med höga krav på tillförlitlighet och där inträngande damm kan medföra störningar. 

Kapslingsprovning utförs normalt mot den globala standarden IEC 60529 eller den europeiska motsvarigheten EN 60529, vilken antagits som svensk standard SS EN 60529. 

1:a siffran - grad av skydd mot beröring och inträngande föremål.

0 - Inget skydd.
1 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
2 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
3 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
4 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
5 - Dammskyddad (Lite damm tränger in utan att äventyra funktion eller säkerhet).
6 - Dammtät (Inget damm tränger in).

2:a siffran - grad av skydd mot inträngande vatten.

0 - Inget skydd.
1 - Skyddad mot droppande vatten.
2 - Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15°  från normalvinkeln.
3 - Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 - Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 - Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6 - Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7 - Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 - Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
9 - Spolas med hetvatten med högtryck.

För mer information

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Har du frågor? Ring oss.
0660-29 29 00
Jag vill att Malux kontaktar mig
Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03