Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
29 April 2019

LP-STAR

LP-Star är en liten och kompakt nödbelysningscentral för strömförsörjning och automatisk övervakning av upp till 80 nödbelysningsarmaturer.

LP-STAR är en nödbelysningscentral för övervakning av CG-S nödbelysnings armaturer. LP-STAR har samma övervakningsystem som ZB-S systemen. Den har tagits fram för armaturer med låga effekter typ LED armaturer.

Förutom att förse nödljus- och hänvisningsarmaturer med nödvändig strömförsörjning (230V AC/220V DC) testar LP-STAR sig själv automatiskt samt övervakar individuellt varje CG-S armatur (4 st kretsar med 20 st armaturer per krets). Övervakningen sker överlagrat i strömförsörjningskabeln.

STAR-teknologin tillåter omkopplingsläge för varje ansluten CG-S armatur att via styrdonet fritt programera inom ett 50 Hz försörjningsnät. Detta betyder att lägena permanent belysning, styrd permanent belysning och beredskaps-belysning kan kombineras i en och samma krets, utan behov av separat datakabel. 

Kontrollenheten med sitt beständiga programminne och stora LCD-skärm övervakar och kontrollerar anläggningen. Den testar automatiskt alla funktioner hos enheten och nödljusarmaturerna som är anslutna, samt rapporterar eventuella fel.

En integrerad sökfunktion upptäcker automatiskt alla armaturer med CG-S funktion och enheter som fått en adress tilldelad under installationen.

Fakta

Skärm: 128 x 64 pixlar, justerbar kontrast i programmet
Belysning: Bakgrundsbelysning, justerbar ljusnivå i programmet
Tangentbord: Förseglat, med 6 funktionstangenter och 7 kontrolltangenter
Avläsning: Batterispänning
Batteriets laddningsström (+)
Batteriets urladdningsström vid test eller fel (-)
Laddningsfel
Armaturfel med positionsmärkning
Skydd mot fullständig urladdning
Manuell återställning
Fördröjningstid för nätdrift att återupptas
Nätfel subDB (med positionsmärkning)
Testläge
Datum/Tid
Isoleringsfel med kretsetikett
Felinformation
Programmeringsinformation
Status: – Nätdrift
– Batteri
– Styrdon

 

Kundservice
Har du frågor kring buildings eller den här artikeln?
0660-292902