Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
29 April 2019

Projekteringsguide för fontänbelysning

Det är viktigt med rätt belysningslösning på rätt plats.

VATTENFALL

Sträva efter att om möjligt belysa vattenfallet underifrån, med ljuset riktat uppåt längs vattenfallet.

Exempel på armaturserier är:
4.0192
4.0100

ENKEL FONTÄN (VATTENSPRUT)

Belys vattenstrålen från centrum och om möjligt välj en armatur som ger en kraftfull belysning av den centrala strålen, som täcker början av det återfallande vattnet. Vid breda vattensprut kan det krävas att man belyser det återfallande vattnet med kompletterande armaturer, riktade snett utåt.

Exempel på armaturserier är:
4.0192
4.0362

AVANCERAD FONTÄN MED OLIKA VATTENSPRUT

Försök belysa fontänen på varierande sätt. 
Exempel: De yttre strålarna A belyses underifrån i strålens riktning medans strålarna B belyses underifrån mot strålens riktning. Stråle C belyses längs strålens riktning från centrum.

TIPS! Tänk på att fånga upp detaljer i fontänen och välj armaturplacering så nära strålen som möjligt. Försök använda armaturer som täcker upp hela strålen. De delar som ej täcks av belysningen kommer ej att synas i mörker.

Exempel på armaturserier är:
4.0192
4.0362

BROVALV

Brovalv belyses generellt diagonalt från vardera sida. Placering av armaturerna under vattenytan är att föredra. Ljusets brytning genom vattenytan skapar vackra skimringar och reflektioner mot brovalvet.

Exempel på armaturserier är:
4.0192
4.0362

För mer information, kontakta oss på sales@malux.se eller ring 0660-29 29 02

Kundservice
Har du frågor kring buildings eller den här artikeln?
0660-292902