Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
29 April 2019

Säkra lösningar för industrier, fastigheter och offentlig sektor

Anpassade tekniska lösningar för alla typer av projekt, stora som små.

Industri
Våra lösningar för industriella miljöer möjliggör säker och snabb passage
av behörig personal. Vi erbjuder lösningar till allt från portar till fristående
grindar, där möjligheterna till kabeldragning kan vara begränsade.
Gemensamt för våra produkter är deras goda ljudåtergivning, vilket gör
dom särskilt lämpade för användning i bullriga miljöer.

Fastigheter och bostadshus
Med vårt breda sortiment kan vi erbjuda en kombination av estetik,
kostnadseffektivitet och funktionalitet som är svår att hitta någon annanstans. Alltid med hög användarvänlighet i fokus. Ofta kan våra produkter kopplas upp direkt via redan befintligt kablage.


Fastigheter inom offentliga sektorn
Smartare lösningar för vårdboenden, sjukhus och andra platser. Besökare
och boende kan exempelvis assisteras via röst- och bildmeddelanden vid
passage. Dessutom har vi många produkter som anpassats för att motstå
vandalisering.

För mer information, kontakta oss på port@malux.se eller ring 0660- 29 29 76.

Kundservice
Har du frågor kring buildings eller den här artikeln?
0660-292902