Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
31 Augusti 2019

GuideLED

Diodteknik, 3-chip LED, gör våra nya hänvisningsskyltar till något utöver det vanliga.

I nederkanten av hänvisningsskylten sitter en list med upp till 48 LED monterade på chip, tre dioder på varje chip. Skulle en diod gå sönder fortsätter de andra två att lysa. Detta ger en extra hög driftssäkerhet och lång livstid åt armaturerna.

Skylten har dessutom ett speciellt ljusledande piktogram vilket sprider ljuset jämt över hela skylten. Andra fördelar med LED-tekniken är låga driftkostnader och lång livstid, upp till 50000 timmar.

 

Den jämna och kraftiga belysningen som diodtekniken innebär, ger också en ökad kontrast mellan den gröna och den vita ytan på hänvisningsskyltarna. 

Boverkets fotometriska rekommendationer för hänvisningsskyltar i Sverige

Luminansvärdet bör vara lägst 80 cd/m2 på den vita delen av piktogrammet
vilket motsvarar 11 cd/m2 på den gröna delen. Detta gäller för armaturer i ljusalokaler med dagsljusinsläpp.

Med den nya diodtekniken uppnår GuideLed värdena 500 respektive 100 cd/m2.

Här bredvid syns tydligt skillnaden mellan en hänvisningsskylt av ”gammal” typoch den nya diodskylten i en rökfylld miljö.

Hänvisningsarmaturer

Hänvisningsarmaturer måste enligt lag finnas i t.ex. samlingslokaler, butiker, hotell och vårdinrättningar. De som ansvarar för säkerheten, däribland nödbelysningen, i den typen av fastigheter har höga krav på driftsäkerhet, låga driftkostnader och enkelt underhåll.

Genom diodtekniken håller man energikostnadenför GuideLed på en låg nivå, driftsäkerheten blir extra god med 3-chip LED och det enkla underhållet får man eftersom armaturerna matas och övervakas via en central som kan placeras på valfri plats. Att hänvisningsarmaturerna sedan dessutom har en snygg och slimmad design med extra tunna piktogram gör saken ännu bättre.

GuideLed CG-S väggmontage

 • Slimmad design, 14 mm plant montage eller 36 mm utanpåliggande montage.
 • Mycket god läsbarhet med extrem kontrast mellan grön och vit yta.
 • Livslängd över 50000 timmar.
 • Låg energiförbrukning.
 • Omgivningstemperatur -20°C...+40°C.
 • Läsavstånd 20 eller 30 meter.

GuideLed CG-S takmontage

 • Slimmad design med endast 12 mm tunt piktogram.
 • Väldigt lätt att se tack vare den vita kontrasterande färgens höga ljusstyrka > 500 cd/m² för att hålla ISO 3864-1 standard och hög stabilitet Lmin/Lmax > 0,8.
 • Ökad säkerhet genom användande av 3-chip lysdioder.
 • Reducerad batterikostnad tack vare särskilt låg energiförbrukning.
 • Låga driftskostnader tack vare låg verklig effekt på endast 2,9 W (Enkelsidig 1,9 W).
 • Minimalt servicebehov tack vare lysdiodernas långa livslängd (50 000 timmar).

GuideLed CG-S takmontage med wirependling

 • Slimmad design, 12 mm piktogramtjocklek.
 • Infällt, pendlat eller utanpåliggande takmontage.
 • Mycket god läsbarhet med extrem kontrast mellan grön och vit yta.
 • Livslängd över 50000 timmar.
 • Låg energiförbrukning.
 • Omgivningstemperatur -20°C...+40°C.
 • Läsavstånd 20 eller 30 meter.

Nödljusarmaturer

I offentliga lokaler som t.ex. industrier, i byggnader med fler än åtta våningar eller lokaler som saknar dagsljusinsläpp krävs nödljus. Dessa ska ge tillräcklig belysning för en säker utrymning vid strömbortfall samt förhindra panik. De ska också hjälpa till att lokalisera nödutgångar.

Nödljusarmaturerna i GuideLedserien är försedda med effektiva dioder och en specialoptik som gör att armaturerna kan monteras på extra långt avstånd från varandra och ändå ge 1 lux belysning längs utrymningsvägen. Den asymmetriska varianten klarar upp till 29,8 m mellan armaturerna vid en montagehöjd på 8,5 meter och den symmetriska 12,5 meter vid en montagehöjd på 4 meter. Detta innebär färre armaturer vilket ger förkortad montagetid och underlättat underhållsarbete.

GuideLed SL CG-S för utanpåliggande montage

 • Låg profil på endast 32 mm.
 • Större avstånd med hjälp av dubbeloptikteknologi och högeffektsdioder LED.
 • Upp till 27 m från armatur till armatur med optik för upplysning av utrymningsväg.
 • Upp till 12 m från armatur till armatur med optik för upplysning av öppna områden.
 • Minimalt servicebehov tack vare lysdiodernas långa livslängd (50 000 timmar).

GuideLed SL för höga höjder och trappor, för utanpåliggande montage

 • Låg profil på endast 30 mm.
 • Större avstånd med hjälp av dubbeloptikteknologi och högeffektsdioder LED.
 • Upp till 28 m från armatur till armatur med optik för upplysning av utrymningsväg.
 • Upp till 13 m från armatur till armatur med optik för upplysning av öppna områden.
 • Minimalt servicebehov tack vare lysdiodernas långa livslängd (50 000 timmar).
 • Kan användas i trappor med 5lux eller högre k

GuideLed SL, CGLine för infällt montage

 • Lågt installationsdjup på endast 36 mm.
 • Större avstånd med hjälp av dubbeloptikteknologi och högeffektsdioder LED.
 • Upp till 29 m från armatur till armatur med optik för upplysning av utrymningsväg.
 • Upp till 13 m från armatur till armatur med optik för upplysning av öppna områden.
 • Minimalt servicebehov tack vare lysdiodernas långa livslängd (50 000 timmar).

Nödbelysningscentral med CG-funktion och STAR-Teknologi

Används våra GuideLedarmaturer tillsammans med våra nöd-belysningscentraler får man en mycket driftsäker anläggning där all lagstadgad övervakning sker automatiskt från våra centraler.

Förutom att förse nödljus- och hänvisningsarmaturer med nödvändig strömförsörjning (230V AC/220V DC) testar LP-STAR sig själv automatiskt samt övervakar individuellt varje CG-S armatur (4 st kretsar med 20 st armaturer per krets), och gör allt detta genom att endast använda strömförsörjningskabeln till armaturerna.

STAR-teknologin tillåter omkopplingsläge för varje ansluten CG-S armatur att via styrdonet fritt programera inom ett 50 Hz försörjningsnät. Detta betyder att lägena för permanent belysning, styrd permanent belysning och beredskapsbelysning kan kombineras i en och samma krets, utan behov av separat datakabel. 

Kontrollenheten med sitt beständiga programminne och stora LCD-skärm övervakar och kontrollerar anläggningen. Den testar även automatiskt alla funktioner hos enheten och nödljusarmaturerna som är anslutna, samt rapporterar eventuella fel. En integrerad sökfunktion upptäcker automatiskt alla armaturer med CG-S funktion och enheter som fått en adress tilldelad under installationen.

Underhållsavtal för din nödljusanläggning

En nödljusanläggning innebär en betydande investering för en säkrare vardag. Den är väl värd att vårda på rätt sätt. När du tecknar ett underhållsavtal med oss ser vi till att din nödbelysning fungerar som den ska och att den uppfyller alla de myndighetskrav som fi nns på området. Du kan också vara trygg i vetskapen att alla inspektioner och kontroller  dokumenteras på rätt sätt. Dessutom får du riktigt bra rabatter på både arbete och reservdelar.

Läs mer om underhållsavtal här 

Kundservice
Har du frågor kring buildings eller den här nyheten?
0660-292902