0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
19 September 2017

Tunnelbelysning som koordinerar

Pålitlig belysning i tunnlar är viktigt för säker trafik, för såväl fordon som gång- och cykeltrafikanter. Malux har ett brett sortiment av tunnelbelysning av hög kvalitet som säkerställer trygg och säker genomfart och evakuering av tunneln.

Tunnelbelysning innebär mer än bara förändring av ljusförhållanden i omgivningen. Fel ljussättning i tunnlar kan innebära allvarliga konsekvenser för bilister, trafikanter och resenärer. Malux utrymnings- och vägledande belysning ger ökad säkerhet genom effektiv hänvisning, via ljusscenarior, ljusstyrka och färger, mot utrymningsvägar i en nödsituation. Belysningslösningar som gör vardagen enklare och säkrare för trafikanter.

Martin Schulze Nilsson, produktansvarig och säljare av tunnelbelysning, har flera års erfarenhet inom belysning till tunnlar. Han betonar vikten av att veta vilka krav som ställs på produkter och standarder som styr tunnelbelysningens utformning.

- Det kan upplevas svårt att veta vilka lagar, förordningar och krav som belysning i tunnlar styrs av för korrekt installering och bruk. Vi på Malux har stort kunnande gällande standarder och krav inom området och arbetar för att minska tidskrävande underhåll och problem för kunden, säger Martin Schulze Nilsson.

Den 10-12 oktober kommer Malux finnas på plats på Nordic Rail, nordens viktigaste järnvägsmässa, i Jönköping. I monter B02:70 visar vi upp våra pålitliga belysningslösningar för olika typer av tunnlar och perronger. Välkomna till vår monter så bjuder vi på fika och hjälper dig med rådgivning samt beställning.