0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Kunskapsbanken

Industri

Ingen industrimiljö är den andra lik. Vissa miljöer utsätts för större risk för explosion än andra och det är viktigt att välja utrustning med omtanke så att olyckor inte sker. Zon och säkerhet, armaturmaterial, ljusflöde och spridning samt höjd för montering är sådant som vi tänker på för att leverera belysningslösningar anpassade för den explosiva miljön.

Vad är färgtemperatur?
Varför är det så viktigt?
Optimal belysning för tuffa miljöer
Det ställs höga krav på belysningar som ska användas i industrisammanhang. Höga omgivningstemperaturer, smutsig miljö, kraftiga vibrationer, kemikalier och...
Ny IEC-standard för jordning
Ny standard för skydd mot fara vid statisk elektricitet i potentiellt explosiv atmosfär.
Jorda alltid först
Förebygg olyckor orsakad av statisk elektricitet
Vad är explosiv dammatmosfär?
Var finns den? Hur undviks risker explosiv dammatmosfär?
Vad är ATEX?
På 90-talet stiftades 2 st nya lagar, som påverkar vilken utrustning, som får finnas i områden med risk för gas- eller damm-explosion. ”Produktdirektivet” kom...
Vad innebär olika IP-klasser?
För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer är det viktigt att ha en god kapsling som kan minska riskerna för elchock, brand och explosion.
Processvärmare
Värme är en viktig del i våra liv, såväl i hem, större fastigheter och i industrin. Värme kan vara enkel men också väldigt komplex.
Processvärmare
Värme är en viktig del i våra liv, såväl i hem, större fastigheter och i industrin. Värme kan vara enkel men också väldigt komplex.
Vad är färgtemperatur?
Varför är det så viktigt?
Vad är Färgåtergivningsindex ?
Färgåtergivningsindex eller Ra-index, på engelska CRI (Color Rendering Index), mäts från 0 till 100, där 100 motsvarar perfekt dagsljus. Ju närmare detta värde en ljuskälla ligger, desto bättre färgåtergivning.
Ny innovation inom statiskt jordskydd
Statisk elektricitet utgör en potentiell antändningskälla
Säkerhetsbrytare för Ex- industrimiljö
Ex-klassade säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig eller obehörig igångsättning av elmotorer i industrianläggningar.
Vad är ATEX?
På 90-talet stiftades 2 st nya lagar, som påverkar vilken utrustning, som får finnas i områden med risk för gas- eller damm-explosion. ”Produktdirektivet” kom till 1994, och ”Arbetsdirektivet” kom till 1999. Någon, troligen en fransman, sammanfattade dessa lagar med uttrycket ATEX (ATmosphere EXplosible)
SEK Handbok 427
Det finns en fjärde utgåva av SEK Handbok 427, för dig som arbetar med elinstallationer i explosionsfarliga områden.
Optimal belysning för tuffa miljöer
Det ställs höga krav på belysningar som ska användas i industrisammanhang. Höga omgivningstemperaturer, smutsig miljö, kraftiga vibrationer, kemikalier och höga höjder är vanligt förekommande. Vårt nordiska klimat som ofta kan omfatta vind, snö, regn, temperaturskiftningar och salt kan även lätt försvaga material genom rostbildning och slitage. MX-serien är speciellt framtagen för att klara dessa utmaningar.
Vad innebär olika IP-klasser?
För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer är det viktigt att ha en god kapsling som kan minska riskerna för elchock, brand och explosion.