0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Kunskapsbanken

Industri

Ingen industrimiljö är den andra lik. Vissa miljöer utsätts för större risk för explosion än andra och det är viktigt att välja utrustning med omtanke så att olyckor inte sker. Zon och säkerhet, armaturmaterial, ljusflöde och spridning samt höjd för montering är sådant som vi tänker på för att leverera belysningslösningar anpassade för den explosiva miljön.

Vad är färgtemperatur?
Varför är det så viktigt?
Optimal belysning för tuffa miljöer
Det ställs höga krav på belysningar som ska användas i industrisammanhang. Höga omgivningstemperaturer, smutsig miljö, kraftiga vibrationer, kemikalier och...
Ny IEC-standard för jordning
Ny standard för skydd mot fara vid statisk elektricitet i potentiellt explosiv atmosfär.
Jorda alltid först
Förebygg olyckor orsakad av statisk elektricitet
Explosiv dammatmosfär
Var finns den?
Vilka produkter får man använda?
Vad är ATEX?
På 90-talet stiftades 2 st nya lagar, som påverkar vilken utrustning, som får finnas i områden med risk för gas- eller damm-explosion. ”Produktdirektivet” kom...
IP-klassning
IP-klassning/ kapslingsklassning (IEC 60529) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot...
Processvärmare
Värme är en viktig del i våra liv, såväl i hem, större fastigheter och i industrin. Värme kan vara enkel men också väldigt komplex. Vi fokuserar på det komplexa och tillhandahåller kundanpassad elektrisk värmeutrustning för industrin inom Ex-klassade och icke Ex-klassade områden. Vi samarbetar med några av Europas ledande tillverkare och med vår samlade kunskap är vi en stark aktör på marknaden.
Vad är färgtemperatur?
Varför är det så viktigt?
Vad är Färgåtergivningsindex ?
Färgåtergivningsindex eller Ra-index, på engelska CRI (Color Rendering Index), mäts från 0 till 100, där 100 motsvarar perfekt dagsljus. Ju närmare detta värde en ljuskälla ligger, desto bättre färgåtergivning.
Ny innovation inom statiskt jordskydd
Statisk elektricitet utgör en potentiell antändningskälla
Säkerhetsbrytare för Ex- industrimiljö
Våra Ex-klassade säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig eller obehörig igångsättning av elmotorer i industrianläggningar. Finns i en rad olika utföranden.
IP-klassning
IP-klassning/ kapslingsklassning (IEC 60529) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring. På engelska: IP-code, International Protection Marking eller ibland Ingress Protection rating
Vad är ATEX?
På 90-talet stiftades 2 st nya lagar, som påverkar vilken utrustning, som får finnas i områden med risk för gas- eller damm-explosion. ”Produktdirektivet” kom till 1994, och ”Arbetsdirektivet” kom till 1999. Någon, troligen en fransman, sammanfattade dessa lagar med uttrycket ATEX (ATmosphere EXplosible)
SEK Handbok 427
Det finns en fjärde utgåva av SEK Handbok 427, för dig som arbetar med elinstallationer i explosionsfarliga områden.
Optimal belysning för tuffa miljöer
Det ställs höga krav på belysningar som ska användas i industrisammanhang. Höga omgivningstemperaturer, smutsig miljö, kraftiga vibrationer, kemikalier och höga höjder är vanligt förekommande. Vårt nordiska klimat som ofta kan omfatta vind, snö, regn, temperaturskiftningar och salt kan även lätt försvaga material genom rostbildning och slitage. MX-serien är speciellt framtagen för att klara dessa utmaningar.
Belysning som optimerar lackeringsarbete
Malux belysningslösningar för lackboxar är utvecklade för att optimera arbetsförhållanden samt möjliggöra bästa möjliga lackeringsresultat.
Vad innebär olika IP-klasser?
För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer är det viktigt att ha en god kapsling som kan minska riskerna för elchock, brand och explosion.