Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Kunskapsbanken

Industri

Det ställs höga krav på utrustning som ska användas i industrisammanhang.

Höga omgivningstemperaturer, smutsig miljö, kraftiga vibrationer och kemikalier är vanligt förekommande. Vårt nordiska klimat som ofta kan omfatta vind, snö, regn, temperaturskiftningar och salt kan även lätt försvaga material genom rostbildning och slitage. 

Vad är färgtemperatur?
Varför är det så viktigt?
Optimal belysning för tuffa miljöer
Det ställs höga krav på belysningar som ska användas i industrisammanhang. Höga omgivningstemperaturer, smutsig miljö, kraftiga vibrationer, kemikalier och...
Vad är Färgåtergivningsindex ?
Färgåtergivningsindex eller Ra-index, på engelska CRI (Color Rendering Index), mäts från 0 till 100, där 100 motsvarar perfekt dagsljus. Ju närmare detta värde...
Vad innebär olika IP-klasser?
För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer är det viktigt att ha en god kapsling som kan minska riskerna för elchock, brand och explosion.
Belysning för lackboxar
Miljön i lackboxar kräver optimal belysning för perfekt resultat.
Leading the way in hazardous area static control
Technical Article
Jordning av tankbilar
Motstånd vs impedans vs kapacitans, markmotstånd & kontinuerlig övervakning av markslingor.
Vad är synglas?
Synglas används för att på ett enkelt sätt kunna observera vad som sker inuti ett rör eller för att titta in i en tank eller behållare. Synglas finns i olika meterial och kvaliteér som väljs beroende på vilka media samt vilken temperatur och tryck som synglaset skall exponeras för. Synglas används även för att lysa in i kärl med en synglasbelysning.
IP-klassning
IP-klassning/ kapslingsklassning (IEC 60529) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring. På engelska: IP-code, International Protection Marking eller ibland Ingress Protection rating