Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
17 Januar 2023

Jordning av tankbilar

Motstånd vs impedans vs kapacitans, markmotstånd & kontinuerlig övervakning av markslingor.

Att jorda tankbilar under transporter av farlig gas, vätska och pulver kan vara en svår uppgift på grund av bristande utbildning av föraren (t.ex. sänka släpvagnens ben och ansluta slangar innan jordningssystemet har en GRÖN lysdiod som blinkar), brist på rutinunderhåll av systemet, väder och markförhållanden (snö, is, regn och salt).

En idealisk jordningsanläggning för tankbilar:

1. Måste ha en verifierad jordanslutning som är kontrollerad
av en ansvarig elingenjör på rutin.

2. Måste ha en angiven jordpunkt på lastbilen med en metall-till-metallanslutning till chassit och tanken på mindre än 10 Ohm. Utsedda jordpunkter är vanligtvis mässingsstift eller flikar av rostfritt stål och måste vara tydligt identifierade.

3. Måste ha ett jordningssystem som överensstämmer med industristandarder, vägledning och rekommenderad praxis (IEC TS 60079-32-1, NFPA77 och API RP 2003).

4. Måste ha ett jordningssystem installerat enligt Ex/tillverkarens specifikationer och har rutinunderhåll utfört av en ansvarig elektriker.

Motståndsbaserat jordningsystem

Motståndsbaserade jordningssystem för tankbilar har visuell indikering och förreglingsmöjligheter. Men deras förmåga att mäta låga nivåer av motstånd är enormt olika.

Newson Gale Earth-Rite® II PLUS-systemet kan övervaka slingan från klämmans tänder till den verifierade jordanslutningen till mindre än 10 ohm och uppfyller helt ovanstående industristandarder, riktlinjer och rekommenderade metoder.

Andra konkurrenskraftiga system sträcker sig från några hundra ohm till 35 k ohm som uppvisas av det värsta exemplet, och de överensstämmer inte med någon av ovanstående industristandarder, vägledning och rekommenderade praxis.

Alla motståndsbaserade jordningssystem kan "luras" av användare att tro att de är anslutna till en tankbil om de är fästa vid andra metallföremål, t.ex. skiftnyckel, räcken, etc. "varför och därför" för denna typ av åtgärder är mycket tveksamma, men tyvärr händer det regelbundet.

Impedansbaserad jordning

Impedansbaserade jordningssystem för tankbilar har visuell indikering och förreglingsmöjligheter. Elektrisk impedans är den totala oppositionen till växelström av en elektrisk krets, lika med kvadratroten av summan av kvadraterna på kretsens motstånd och reaktans och vanligtvis uttryckt i ohm. Symbol: Z.

Impedans är en komplex blandning av resistans, kapacitiv och induktiv reaktans. Jordningssystem som är impedansbaserade sätts vanligtvis upp på plats eftersom de påverkas av kabellängd/kapacitans och miljöförhållanden. Impedansbaserade jordningssystem överensstämmer inte med relevanta internationella standarder, riktlinjer och rekommenderad praxis. De impedansbaserade systemen kan kanske detektera närvaron av en tankbil och härleda motståndet hos den verifierade jorden, men den kan inte övervaka den mindre än 10 Ohm slingan mellan tänderna på klämman på lastbilen tillbaka till verifierad jordpunkt som krävs i standarderna etc.

Kapacitansbaserad jordning

Kapacitansbaserade jordningssystem för tankbilar har visuell indikering och förreglingsmöjligheter. Kapacitansbaserade jordningssystem överensstämmer helt med relevanta internationella standarder, riktlinjer och rekommenderad praxis.

De kan upptäcka det typiska kapacitansavtrycket för en tankbil, kan kontrollera att anslutningen till sann jord är mindre än 1000 ohm och därför tillräckligt bra för att lätt avleda statisk elektricitet och sedan växlar de till kontinuerlig jordslingaövervakning för att säkerställa att motståndet mellan tänderna av klämman och den verifierade jordpunkten är mindre än 10 ohm.

Kom ihåg att alltid sätta jordningsklämman på tankbilen först och få GRÖN tillåtande blinkande LED innan några andra åtgärder påbörjas, t.ex. fästa slangar, sänka släpvagnens ben, flytta en lastarm på plats över tankbilen etc.

Använd också alltid ett kapacitansbaserat jordningssystem för full överensstämmelse med relevanta internationella standarder (IEC 60079-32-1), vägledning (NFPA 77) och rekommenderad praxis (API RP 2003). De fungerar helt enkelt ur lådan utan kalibrering eller inställning på plats oavsett förhållandena.

Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03