Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
22 November 2021

Corrosion Under Insulation (CUI)

Korrosion under isolering (CUI) är en typ av korrosion som uppstår på grund av fuktansamling på den isolerade utrustningens yttre yta.

Uppbyggnaden kan orsakas av en eller flera faktorer som nämns nedan. Resultatet av CUI kan resultera i oplanerade stopp i delar eller en hel anläggning, om den inte har upptäckts. I sällsynta fall kan det också leda till en säkerhetsincident.

Enligt World Corrosion Organization, kostar korrosion relaterad till CUI processindustrin inom Olja & Gas oehörda 1700Mdr dollar årligen.

Korrosion under isolering är ett dolt fenomen. Av praktiska skäl kanske det inte alltid är möjligt att tillämpa den bästa kombinationen av isolerbeläggning eller använda de mest genomförbara inspektionsmetoderna.

Inkräktande vatten är det viktigaste problemet som orsakar CUI. Korrosion kan angripa manteln, isolermaterialet eller de underliggande rören eller utrustningen. Korrosionen kan förekomma i en av flera olika typer, såsom klorid, galvanisk, sur eller alkalisk korrosion.

Miljöförhållanden som leder till korrosion under isolering

Att förutse CUI-priser är svårt - de kan vara mycket lokaliserade eller något allmänna till sin natur. Nedan listas några av de miljöförhållanden som leder till högre CUI relaterade kostnader:

 • Marina miljöer
 • Heta eller fuktiga miljöer
 • Klimat med högre nederbörd
 • Läckage på ångtracing
 • Intermittent våta/torra förhållanden
 • Föroreningar från isoleringen eller atmosfären (t.ex. klorider och sulfider) som upplöses i vatten
 • System som har normal funktion under typisk atmosfärisk daggpunkt
 • Isolerande material som håller fukt

CUI är ett hot mot många branscher. Om det försummas förblir det dolt under isoleringen och blir bara uppenbart efter allvarliga fel.

CUI uppstår genom penetration av vatten eller fukt och förorening via kondens eller externa källor (t.ex. regn, sprinklersystem).

CUI kan vara väldigt lokalt, med det mesta av utrustningen kvar i gott skick.

Därför hittar provinspektioner sannolikt inte alla utsatt punkter.

Fyra hittills erkända metoder för testning och alla har någon form av begränsning.

1. Pulserad strömvirveltestning
Pulsad strömvirvel (Eddy Current) kan användas för att upptäcka CUI och kan utföra inspektion på isolerplåt av GI, SS och Al material. Isoleringen kan vara upp till 300 mm tjock och metalltjockleken kan vara upp till 100 mm. En avancerad metod, pulserad strömvirvelmatris, är mycket snabb. Begränsningen av denna teknik är noggrannheten i avläsningen, som kan ha en variation på 10%, men den viktigaste fördelen är att den kan utföras medan rören fortfarande är i drift.

2. Ultraljudstestning med lång räckvidd
Ultraljudstestning med lång räckvidd kan göras på rör med två tums diameter eller mer. Det kräver att en del av isoleringen tas bort för att instrumentets krage ska fästas på rörledningen. Ultraljudsvågorna kan upptäcka korrosion i rören från cirka 5 till 200 meter från kragen, vilket beror på faktorer som beläggning, typ av korrosion och om röret är nedgrävt. Detta system kan detektera korrosion över 3% av tvärsnittsområdet.

3. Beräknad radiografi
Datortomografitestning kan utföras på rörens böjar för att kontrollera korrosion eller erosion. Där är ett exakt system, men tar mycket tid att testa varje böjning på grund av användningen av radiografi.

4. Infraröd termografi
Infraröd termografi kan vara till stor hjälp för att hitta fukt under isolering, vilket i sin tur kan hjälpa till att hitta CUI. Nackdelen med den här tekniken är tydlig när man fotograferar blank isolerplåt. Reflektionen blir för stark och kameran har då svårt att uppfatta temperatur skillnaderna.

Källa: www.corrosionpedia.com

Den femte metoden (unik i sitt slag)

Vad är det för metodik och vad är fördelen med systemet jämfört med de fyra andra metoderna?

Malux CUI Monitoring System eller MCMS som vi förkortar det bygger på etablerad fuktsensorteknik fast i helt ny tappning. Sensorn reagerar momentant och kan lagra information upp till en vecka innan datapaketet skickas till molnet.

Systemet är trådlöst och är idag ensamt i världen om att skicka information till en IoT plattform över 4G/5G nätet, för övervakning av CUI. Det är mycket säkerhet inbäddat i systemet där kommunikationen är krypterad enligt senaste tekniken. Sensorn är certifierad för både ATEX och IECEx, zon 0 och gasgrupp IIC och lämpar sig därför för de flesta Ex-klassade utrymmen. Enklare montage och driftsättning finns inte på marknaden dag. Det tar 7-10min per sensor från start till att den sänder data till molnet och att användaren kan få upp informationen på sin skärm. Dagens trådade system (oftast nätverkskabel) kräver att isolering avlägsnas innan montage och att överföringen kräver Gateways i klassade utrymmen, vilket betyder många dyra Ex d lådor i fält om man önskar få en heltäckande övervakning på sin anläggning. Allt det här slipper man med MCMS.

Vad är skillnaden från dagens trådlösa system?

De trådlösa system som finns använder sig av Blåtand, Wireless HART eller Wifi, vilket i sin tur kräver ett väl utbyggt nätverk av accesspunkter. Samma problematik finns för de här systemen som för de trådade. – En mängd Ex d lådor i fält för att fånga signalen och skicka den vidare. Den problematiken finns inte med vårt MCMS-system.
 

Hur funkar MCMS-systemet?

Så är det uppbyggt

Konceptet bygger på 3 delar. Värdet är informationen som systemet levererar.

 • Hur ser det egentligen ut under isoleringen?
 • Var är våra risker?
 • Hur kan vi undvika oplanerade stopp?
 • Kan det leda till att brännbar gas/vätska läcker ut genom röret som tillslut antänds?

Som användare får man en tydlig bild på hur miljön ser ut under isolerplåten på rören. Med den informationen kan rätt beslut fattas för att spara stora summor pengar. 

Så är det uppbyggt

1. Insamling av data
Fusion 310 CUI mäter upp till 12 gånger per dag. Den är redundant genom sina dubbla sensorer och mäter relativ luftfuktighet (RHt), vatten och temperatur. Sensorn skickar Informationen trådlöst över 4G/5G nätet till molnet med hjälp av sitt inbygga E-sim kort.

2. Funktioner
Data samlas in, analyseras och lagras i molnet där systemet administreras av användaren. Här sker enhetsidentifiering, övervakning, loggning av data och inställningar för larmnivåer. I samband med att systemet byggs ut i anläggningen (dvs fler sensorer) sköter operatören/administratören allt härifrån.

3. Visualisering
Nyckeln ligger i hur IoT plattformen är kodad (machine learning) för analys av den information sensorn levererar samt hur vi åskådliggör den för användaren. Det är detta man vill åt.

Med vår Water Presence karta (WAP) visualiseras tillståndet på det mest intuitiva sättet branschen kan tillgå. För att förstå ett eventuellt läckage ännu bättre kan användaren fördjupa sig ytterligare steg. Det ger då användaren möjlighet att gå på djupet per lina eller sensor. Meningen är att MCMS ska ge användaren sådan insikt att rätt åtgärder i rätt tillfälle ska kunna utföras. Systemet kommer därför kunna generera en väldigt stor kostnadsbesparing på processanläggningar.

Eqinuor har bedömt en besparing om 58% i förhållande till dagens CUI relaterade kostnader.

Vi på Malux kan även möjliggöra att användarna kan ta informationen MCMS genererar ut i fält genom våra stationära PC100, Ex telefoner eller Tablets, alla certifierade för zon 1 och IIC.

Då varje sensor har sitt unika TAG-nummer kan det vara speciellt användbart i samband med att ett läckage lokaliserats av systemet. Det är då enkelt att ta med sig vår exempelvis Tablet eller telefon med WAP-kartan framme för att enklare se var på rörsträckan läckaget upptäckts.

Enkel sammanfattning

Trygghet. Information i tid för att fatta rätt beslut och därmed spara mycket pengar.

 • Stora besparingar som idag är CUI relaterade
 • 100% koll på avvikelser
 • Exakt positionering av fukten
 • Förstå spridningen av fukten
 • Slippa riva isolering i onödan
 • Undvika oplanerade stopp
 • Åtgärda i tid under kontrollerade förhållanden.
 • Ökad säkerhet
 • Feedback, som kan användas för att förbättra kunskapen om underhållet av rören.

Vill du veta mer om Malux CUI Monitoring System?

Har du frågor eller funderingar eller vill investera i MCMS? Kontakta oss på 0660-29 29 03 eller sales@malux.se eller fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Har du frågor? Ring oss.
0660-29 29 00
Jag vill att Malux kontaktar mig!
Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här nyheten?
0660-29 29 03