Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
23 Februari 2023

MCMS

Som det enda företaget i Sverige, Finland och Baltikum kan Malux nu erbjuda det revolutionerande systemet Malux CUI Monitoring system. Systemet bygger på fuktsensorteknik i helt ny tappning.

Konceptet bygger på 3 delar. Värdet är informationen som systemet levererar.

 • Hur ser det egentligen ut under isoleringen?
 • Var är våra risker?
 • Hur kan vi undvika oplanerade stopp?
 • Kan det leda till att brännbar gas/vätska läcker ut genom röret som tillslut antänds?

Som användare får man en tydlig bild på hur miljön ser ut under isolerplåten på rören. Med den informationen kan rätt beslut fattas för att spara stora summor pengar. 

Så fungerar det

1. Insamling av data
Sensorn mäter upp till 12 gånger per dag. Den är redundant genom sina dubbla sensorer och mäter relativ luftfuktighet (RHt), vatten och temperatur. Sensorn skickar Informationen trådlöst över 4G/5G nätet till molnet med hjälp av sitt inbygga E-sim kort.

2. Funktioner
Data samlas in, analyseras och lagras i molnet där systemet administreras av användaren. Här sker enhetsidentifiering, övervakning, loggning av data och inställningar för larmnivåer. I samband med att systemet byggs ut i anläggningen (dvs fler sensorer) sköter operatören/administratören allt härifrån.

3. Visualisering
Nyckeln ligger i hur IoT plattformen är kodad (machine learning) för analys av den information sensorn levererar samt hur vi åskådliggör den för användaren. Det är detta man vill åt.

Trygghet

 • Stora besparingar som idag är CUI relaterade
 • 100% koll på avvikelser
 • Exakt positionering av fukten
 • Förstå spridningen av fukten
 • Slippa riva isolering i onödan
 • Undvika oplanerade stopp
 • Åtgärda i tid under kontrollerade förhållanden.
 • Ökad säkerhet
 • Data, som kan användas för att förbättra kunskapen om underhållet av rören.

Vill du veta mer om Malux CUI Monitoring System?

Har du frågor eller funderingar eller vill investera i MCMS? Kontakta oss på 0660-29 29 03 eller sales@malux.se eller fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Har du frågor? Ring oss.
0660-29 29 00
Jag vill att Malux kontaktar mig!