Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Hazardous

Säkra lösningar för industri och Ex-områden

Ex-materiel

När brandfarlig vara eller brandfarligt damm lagras eller hanteras kan det ge upphov till en explosiv atmosfär där en gnista eller het yta kan antända en brand eller explosion. Då är det viktigt att använda explosionsskyddat materiel av rätt utförande.

Ingen industrimiljö är den andra lik. Vissa miljöer är utsatta för större risk för explosion än andra och det är viktigt att välja rätt produkter för att inte orsakar olyckor. Vi hjälper  Er med både stora som små frågor gällande Ex /både ATEX och IECEx.

Jorda alltid först

Jorda alltid först

Gnistor genererade av statisk elektricitet är en osynlig fiende i områden där det finns risk för explosion och brand. Som tur är finns det säkerhetsåtgärder att vidta. Jorda alltid först.

För att smidigt och säkert kunna använda sin jordningsutrustning krävs greppvänliga klämmor, spiralkablar och upprullare.

Ser våra jordningsprodukter här

Överföring av vätskor eller pulver mellan fordon som tåg, lastbilar eller tankbilar kan ofta generera stora statiska laddningar. Brännbart material i pulverform som kommer i kontakt med denna gnista kan lätt antända. 

Därför rekommenderas jordningssystem som säkerställer övervakning och kontroll av jordningsväg. Funktioner som indikering, övervakning av jordkretsen, avkänning av jordtag och förseglingsfunktioner kontrollerar att jordningen är säker innan den industriella processen kan starta.

Industriarmaturer med hög IP-klass

Miljön inom industrin är på många sätt krävande. Höga omgivnings-temperaturer, smutsig miljö, kraftiga vibrationer, kemikalier och höga höjder är vanligt förekommande.

Vi har LED-armaturer för både enkla och avancerade applikationer som skapar bättre siktförhållanden och säkerhet i krävande industrimiljöer.

Med lång livslängd och upp till 10 års garanti kan du dessutom vara trygg i vetskapen om att vi säkrar belysningen även i framtiden.

Läs mer om IP-klassning här

Explosionsskyddade telefonilösningar

Mobil- och smarttelefoner för explosionsfarliga områden. Våra produkter är anpassade för Ex-områden och väl utprovade med ATEX godkännanden. De kan hantera många nya appar och funktioner som finns på marknaden idag.

Läs mer
Ex-regler och normer

Varför man ska använda explosionsskyddat materiel och hur det ska vara
märkt? Här kan du läsa mer om Ex-normer och regler.

Kunskapsbanken inom Hazardous

Vad innebär övertrycksatt (Ex p), EN60079-2
Kortfattat om övertrycksatt utrustning i potentiellt explosionsfarliga områden enligt...
Information om säkerhetsnivåer för jordning
Vilken jordningsutrustning ska användas i det område jag arbetar i? I den här...
Fler artiklar

Nyheter inom Hazardous

Ny ATEX-certifierad 4G-mobil
Den nya ATEX-certifierade 4G-mobiltelefonen IS120.1 är äntligen här.
Corrosion Under Insulation (CUI)
Korrosion under isolering (CUI) är en typ av korrosion som uppstår på grund av fuktansamling på den isolerade utrustningens yttre yta.
Malux hjälper till att hålla världshaven rena
När ett fartyg går utan last behövs något annat för att bibehålla dess stabilitet och få det att ligga tillräckligt djupt i vattnet. Då används sk. barlastvatten som fylls i särskilda tankar och används som sådan tillfällig last. Vattnet töms sedan ut när gods som ska transporteras lastas på fartyget.
Ny Ex-belysning
Uppdaterade och förbättrade armaturer lämpliga för bensinstationer, lackering- och industrianläggningar.
Nya Ex-klassade värmare
Överlägsen effektivitet med enkel funktionalitet för att tillhandahålla nästa generations värmelösning för användning i potentiellt explosiva miljöer.
Se alla nyheter
Kundservice
Har du frågor kring hazardous?
0660-29 29 03