0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Kunskapsbanken

Vi tror att nyckeln till utveckling är att dela med sig av kunskap och lärdomar.

Vår kunskapsbank är en webbplats för dig som söker information inom områdena Industri, Belysning, Kommunikation, Port & Passage. 

Läs allt från regler och förordningar inom ATEX, till vilken undervattensbelysning som passar bäst till vilken pool. Välj din kategori i menyn till vänster, för att lättare navigera på sidan.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på info@malux.se så hjälper vi dig!

Säkerhetsnivåer för jordningsutrustning
Vilken jordningsutrustning ska användas i det område jag arbetar i?
I den här artikeln har vi gjort en enkel sammanställning av områden och säkerhetsnivåer,...
Vad är färgtemperatur?
Varför är det så viktigt?
Lås upp dörren utan nyckel
Elektroniska dörrar förändrar hur vi får tillgång till byggnader och interagerar med offentliga och privata utrymmen.
Här kan du läsa om fördelarna med...
Säker GSM-R kommunikation
Effektiv kommunikation håller tågen i rullning
Undervattensbelysning för bassänger och äventyrsbad
Undervattensbelysning livar upp omgivningen på fler sätt än bara under ytan. Den garanterar inte bara säkerhet genom att effektivt belysa simbassängen utan...
Tunnelbelysning
Beprövad teknik, innovativa lösningar
Vandalsäker och slagtålig belysning
Bra belysning är en förutsättning för trivsel och trygghet i våra offentliga miljöer. Samtidigt är skadegörelse ett vanligt problem, särskilt på avskilda...
TrainTalk™ Pålitligt system i skiftande landskap
Malux tågtelefonsystem TrainTalk™ är en utrustning som förenklar järnvägskommunikationen.
Övertrycksatt (Ex p), EN60079-2
Kortfattat om övertrycksatt utrustning i potentiellt explosiva utrymmen, enligt ATEX/ IECEx.
Säkerhetsnivåer för jordningsutrustning
Vilken jordningsutrustning ska användas i det område jag arbetar i? I den här artikeln har vi gjort en enkel sammanställning av områden och säkerhetsnivåer, samt vilken lösning som passar bäst.
Vad är synglas?
Synglas används för att på ett enkelt sätt kunna observera vad som sker inuti ett rör eller för att titta in i en tank eller behållare. Synglas finns i olika meterial och kvaliteér som väljs beroende på vilka media samt vilken temperatur och tryck som synglaset skall exponeras för. Synglas används även för att lysa in i kärl med en synglasbelysning.
Vad är rätt Explosionsskydd för dig?
Ex e och Ex d är två av de vanligaste konstruktionsformerna för att tillverka säkra Explosionsskyddade produkter. Vad betyder det rent praktiskt? I den här artikeln jämför vi skillnaderna mellan de två och ser på vilken inverkan det har för användaren. Vi tittar specifikt på områden som underhåll, enkel installation och hur väl framtidssäkrat dessa typer av armaturer är för trådlös teknik.
Besiktning & kontroll av Elinstallationer i riskområden
För att uppnå och upprätthålla avsett skydd mot antändning genom elutrustning i riskområden är besiktning, kontroll och underhåll av utrustning, system och installation väsentliga. Det bör observeras att en korrekt elektrisk funktion inte i sig själv indikerar säker användning.
Riskkällor och riskområden
Klassning av riskområden med explosivämne. SEK Svensk Elstandard.
Klassning av riskområden
SEK Svensk Elstandard
Ventilation - Klassning av riskområden
Vid hantering, framför allt vid tillverkning, av explosiva varor erfordras som regel mekanisk ventilation för att begränsa riskområdets utsträckning. Frånluftning ska anordnas så, att explosivämnesdamm och explosivämnesångor fångas upp utan att först spridas i rummet (punktutsugning).
Exempel på klassning (Klassning av riskområden)
Insidan av behållare, kärl, rörledningar etc. för explosiv vara, klassas som zon E1 oavsett om dammrisk föreligger eller inte. Av praktiska skäl anges detta inte i varje klassningsexempel. Det bör dock anges på klassningshandlingarna som en allmän kommentar, eftersom det av t ex utrymmesskäl kan vara svårt att ange det direkt på ritningarna.
Termer och definitioner
Svensk elstandard
Zonindelning
Ett riskområde indelas i en eller flera av zonerna E1, E2 och E3 enligt följande:
Antändningstemperatur och temperaturklasser
Antändningstemperatur är den lägsta temperatur vid vilken en bestämd mängd explosivämne under fastlagda betingelser antänds, förpuffar, deflagrerar eller detonerar.
Allmänna principer - Elinstallationer i riskområden
Kapslingsklass. Högsta yttemperatur. Åsköverspänning, jordfelsström, elektrostatisk urladdning
Allmänna installationsanvisningar i riskområden
Genom noggrann planering kan såväl mängden elutrustning inom riskområde som risken för antändning reduceras.
Särskilda anvisningar för vissa slag av maskiner och apparater i riskområden
SEK Svensk Elstandard
Processvärmare
Värme är en viktig del i våra liv, såväl i hem, större fastigheter och i industrin. Värme kan vara enkel men också väldigt komplex. Vi fokuserar på det komplexa och tillhandahåller kundanpassad elektrisk värmeutrustning för industrin inom Ex-klassade och icke Ex-klassade områden. Vi samarbetar med några av Europas ledande tillverkare och med vår samlade kunskap är vi en stark aktör på marknaden.
Service för Malux TrainTalk™ och Funkwerk Cab Radios
Behöver du hjälp med service kan du antingen skicka produkten till oss, eller så kommer vi och reparerar på plats.
Vad är färgtemperatur?
Varför är det så viktigt?
Lås upp dörren utan nyckel
Elektroniska dörrar förändrar hur vi får tillgång till byggnader och interagerar med offentliga och privata utrymmen. Här kan du läsa om fördelarna med nyckellösa lås.
Vad är Färgåtergivningsindex ?
Färgåtergivningsindex eller Ra-index, på engelska CRI (Color Rendering Index), mäts från 0 till 100, där 100 motsvarar perfekt dagsljus. Ju närmare detta värde en ljuskälla ligger, desto bättre färgåtergivning.
Skydd mot antändningsrisker vid statisk elektricitet
Riskbedömningar och rapporter som följer av Hazop (hazard and operability study) är ett bra sätt att hitta och identifiera processer och metoder som kan leda till antändning av brandfarlig atmosfär genom utsläpp av statisk elektricitet. Vad Hazops's rapporter inte är så bra på att göra är att identifiera hur lösningen för att eliminera risken ska se ut.
Statiskt jordskydd för järnvägsfordon
I explosionsfarliga miljöer, mer benämnd som "EX"-industri, genereras statisk elektricitet nästan hela tiden. Olika kvaliteter av råolja, raffinerade petroleumprodukter som LPG och en mängd kemikalier hamnar i en kategori av material som ofta kallas statiska ackumulatorer. Material i denna kategori är kända för att vara kraftfulla magneter av elektroner från andra material och resistenta att "släppa" de elektroner som de kommer i kontakt med. Med andra ord "ackumulerar de" statisk laddning.
Skydd mot olyckor orsakade av statisk elektricitet.
Jordningsutrustning t.ex. jordklämmor och kablar leder bort statisk elektricitet och förhindrar urladdningar som kan åstadkomma explosion i explosionsfarliga miljöer.
Ny innovation inom statiskt jordskydd
Statisk elektricitet utgör en potentiell antändningskälla
Vad är GSM-R?
GSM-R-teknik i korthet
Säkerhetsbrytare för Ex- industrimiljö
Våra Ex-klassade säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig eller obehörig igångsättning av elmotorer i industrianläggningar. Finns i en rad olika utföranden.
Säker GSM-R kommunikation
Effektiv kommunikation håller tågen i rullning
Ex - Kontroll och underhåll
Kontroll och underhållsstandard för elektriska installationer med explosiv atmosfär
Val av explosionsskyddat material
På denna och följande sidor går vi igenom när och varför man använder explosionsskyddat materiel och hur det skall vara märkt. Tänk på att regler kan ha ändrats när du läser detta. Vi hoppas att vår handledning kommer dig till nytta.
Antennguiden
Vi har marknadens bredaste sortiment av antenner, koaxialkablar och koax-kontakter. Vi levererar löpande till bilpåbyggare för ambulans och andra räddningsfordon, tåg, skogsmaskintillverkare, buss och lastbilssektorn men även till andra icke fordonsmonterade lösningar såsom olika M2M lösningar. Exempel på detta kan vara automatiska vägskyltar, el- och vattenmätare m.fl.
GuideLED
Diodteknik, 3-chip LED, gör våra nya hänvisningsskyltar till något utöver det vanliga. I nederkanten av hänvisningsskylten sitter en list med upp till 48 LED monterade på chip, tre dioder på varje chip. Skulle en diod gå sönder fortsätter de andra två att lysa. Detta ger en extra hög driftssäkerhet och lång livstid åt armaturerna. Skylten har dessutom ett speciellt ljusledande piktogram vilket sprider ljuset jämt över hela skylten. Andra fördelar med LED-tekniken är låga driftkostnader och lång livstid, upp till 50000 timmar.
WESS Energi- besparingssystem
Reglera er belysningsanläggning och spara miljö & pengar
Hur ljussätter man på bästa sätt?
Tips & Trix för undervattensbelysning
Vägledande belysning
För ökad säkerhet och dekoration
Explosiv dammatmosfär
Var finns den? Vilka produkter får man använda?
Vad är ATEX?
På 90-talet stiftades 2 st nya lagar, som påverkar vilken utrustning, som får finnas i områden med risk för gas- eller damm-explosion. ”Produktdirektivet” kom till 1994, och ”Arbetsdirektivet” kom till 1999. Någon, troligen en fransman, sammanfattade dessa lagar med uttrycket ATEX (ATmosphere EXplosible)
Malux nödbelysning
Bra nödbelysning handlar om så mycket mer än bara driftsäkerhet eller kostnadseffektivitet. Det handlar om en helhet där miljön och människans trygghet sätts i främsta rummet. Den helheten är vi på Malux stolta över att bidra till. 
LP-STAR
LP-Star är en liten och kompakt nödbelysningscentral för strömförsörjning och automatisk övervakning av upp till 80 nödbelysningsarmaturer.
ZB-S med STAR-teknologi
ZB-Star är en nödbelysningscentral för större system som anpassas efter anläggningens storlek - från 80 upp till ca 1,500 armaturer per skåp. Hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer kan blandas fritt på en och samma krets.
Säkra lösningar för industrier, fastigheter och offentlig sektor
Anpassade tekniska lösningar för alla typer av projekt, stora som små.
Projekteringsguide för fontänbelysning
Det är viktigt med rätt belysningslösning på rätt plats. Malux är sedan 60-talet generalagent för Wibre specialbelysningar, och Sveriges största och mest erfarna leverantör av undervattens- och fontänbelysning. Wibres CENTUM°° -serie innehåller ett brett spektrum av infällda och ytmonterade spotlights i olika storlekar, effektnivåer och med olika ljusegenskaper som lämpar sig för alla typer av undervattensmiljöer.
Varför undervattensbelysning?
Undervattensbelysning livar upp omgivningen på fler sätt än bara under ytan. Den garanterar inte bara säkerhet genom att effektivt belysa simbassängen utan ökar, med rätt ljus- och färgsättning, även trivseln och upplevelsen för besökarna.
Projekteringsexempel för undervattensbelysning
Undervattensbelysning livar upp omgivningen på fler sätt än bara under ytan. Den garanterar inte bara säkerhet genom att effektivt belysa simbassängen utan ökar, med rätt ljus- och färgsättning, även trivseln och upplevelsen för besökarna
Undervattensbelysning för bassänger och äventyrsbad
Undervattensbelysning livar upp omgivningen på fler sätt än bara under ytan. Den garanterar inte bara säkerhet genom att effektivt belysa simbassängen utan ökar, med rätt ljus- och färgsättning, även trivseln och upplevelsen för besökarna.
Kompletta lösningar inom hänvisnings- och nödbelysning
Bra nödbelysning handlar om så mycket mer än bara driftsäkerhet eller kostnadseffektivitet. Det handlar om en helhet där miljön och människans trygghet sätts i främsta rummet. När och om olyckan är framme sätts säkerheten på prov. Till synes små detaljer som nödbelysning blir helt plötsligt avgörande. Det kan vara skillnaden mellan en incident och en tragedi.
Tunnelbelysning
Beprövad teknik, innovativa lösningar
Vandalsäker och slagtålig belysning
Bra belysning är en förutsättning för trivsel och trygghet i våra offentliga miljöer. Samtidigt är skadegörelse ett vanligt problem, särskilt på avskilda platser där behovet av ljus är som störst.
Jorda alltid först
Förebygg olyckor orsakad av statisk elektricitet
Marknadens vassaste porttelefoner & passageläsare
Vi har lösningen för att säkra just din anläggning.
Tågtelefoni i modern skepnad.
Sedan 2007 har Malux levererat pålitliga telefonilösningar för tåg och järnväg. Designen av våra tågtelefoner må ha förändrats genom åren men funktionen och säkerheten - den består.
Internet i stugan
Är du utan WIFI i stugan? Med våra routers får du ett snabbt och säkert internet med 4G/LTE uppkoppling.
SEK Handbok 427
Det finns en fjärde utgåva av SEK Handbok 427, för dig som arbetar med elinstallationer i explosionsfarliga områden.
Belysning som räddar vid nöd
Vid olyckor ställs säkerheten på sin spets. Nödbelysning som säkrar utrymningsvägar kan då betyda skillnaden mellan om olyckan blir en incident eller tragedi.
Säkra tågresor med GSM-R.
Transportstyrelsen ställer krav på att alla järnvägsfordon ska vara utrustade med GSM-R telefoner. Med all rätt. Säkra och punktliga tågresor kräver pålitlig kommunikation mellan lokförare och tågledning, samt ombordanställda.
EIRENE certifierade tågtelefoner
Våra tågtelefoner är certifierade för de nya uppdaterade kraven för EIRENE
Underhåll, en säker investering
Nödbelysning är en betydande investering för allas säkerhet och är väl värd att vårda på rätt sätt.
Mobiltelefoni i trafiken.
Det är förbjudet att hålla mobilen i handen när du kör men för medarbetare i tjänst är det ändå viktigt att kunna kommunicera bakom ratten. Som tur är finns det en säker och godkänd lösning på dilemmat.
Optimal belysning för tuffa miljöer
Det ställs höga krav på belysningar som ska användas i industrisammanhang. Höga omgivningstemperaturer, smutsig miljö, kraftiga vibrationer, kemikalier och höga höjder är vanligt förekommande. Vårt nordiska klimat som ofta kan omfatta vind, snö, regn, temperaturskiftningar och salt kan även lätt försvaga material genom rostbildning och slitage. MX-serien är speciellt framtagen för att klara dessa utmaningar.
Belysning under ytan, behövs det?
Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart den viktigaste aspekten men idag är belysningen även en del i attraktioner och hela anläggningens belysningssystem.
Så väljer du router
Skiftande krav, varierade miljöer och olika användningsområden - att välja router är inte alltid lätt men vi hjälper dig att hitta vad du behöver.
MTM – Porttelefoni på dina villkor
Du vet väl att vårt flexibla portsystem MTM går att få med olika systemtekniker, beroende på dina förutsättningar och behov.
TrainTalk™ Pålitligt system i skiftande landskap
Malux tågtelefonsystem TrainTalk™ är en utrustning som förenklar järnvägskommunikationen.
Ny IEC-standard för jordning
Ny standard för skydd mot fara vid statisk elektricitet i potentiellt explosiv atmosfär.
Har du dålig mobiltäckning?
Våra fastigheter blir tätare, tystare och mer energisnåla. Med detta följer problem som man inte tänkt på - mottagningen inomhus för våra mobila lösningar.
Utmaningar för dig som arbetar i skogen
För många av oss är skogen en plats för avkoppling och nära naturupplevelser. Men här arbetar också omkring 30 000 svenskar som varje dag ställs inför utmaningar, ofta på geografiskt avlägsna och svåråtkomliga platser från norr till söder. Här är två av de vanligaste utmaningarna en modern skogsarbetare ställs inför - och hur man kan lösa dom.
Tre antenner med låg profil för bilpåbyggare
Som bilpåbyggare ställer man vissa krav på de antenner man väljer till sina fordon. Här är tre rekommenderade antenner som vi levererar löpande till bilpåbyggare.
GSM-R Abonnemang
Så här gör ni för att beställa GSM-R abonnemang av Trafikverket
Vad innebär olika IP-klasser?
För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer är det viktigt att ha en god kapsling som kan minska riskerna för elchock, brand och explosion.
Med skogen som arbetsplats
För många av oss är skogen en plats för avkoppling och nära naturupplevelser. Men här arbetar också omkring 30 000 svenskar varje dag, ofta på geografiskt avlägsna och svåråtkomliga platser från norr till söder.