Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Underhållsavtal för en säkrare nödbelysning

En nödbelysningsanläggning innebär en betydande investering för en säkrare vardag. Den är väl värd
att vårda på rätt sätt.

När du tecknar ett underhållsavtal med Malux ser vi till att din nödbelysningsanläggning fungerar som den ska och att den uppfyller alla de myndighetskrav som finns på området. 

Med ett underhållsavtal kan du också vara trygg i vetskapen att alla inspektioner och kontroller dokumenteras på rätt sätt – den enklaste vägen till en bekymmersfri vardag. Dessutom får du riktigt bra rabatter på både arbete och reservdelar. 

Läs mer om underhåll och installationsinstruktioner här.

Lätt att göra rätt

Underhållsavtalet innebär att våra erfarna servicetekniker besöker din anläggning och går igenom ditt system steg för steg – från centralenhet och hela vägen ut till armaturen.

Avtalet kan tecknas i tre olika varianter med olika bindningstid och omfattning. För mer information - ring oss på tel. 0660-29 29 00.

Eventuella åtgärder vidtas där det behövs och varje steg dokumenteras noggrant. Genom att identifiera eventuella felkällor tidigt kan de totala underhållskostnaderna ofta minska, samtidigt som driftstörningar kan undvikas.

Exempel på kontroller som skall utföras

Dagligen ska indikatorer på den centrala strömmatningsenheten kontrolleras för korrekt funktion.

Månadsvis skall ett fel simuleras i matningen till den normala belysningen. Därefter ska alla ljusarmaturer och skyltar kontrolleras för att säkerställa att de finns, är rena och fungerar korrekt. Använd gärna vår checklista för månatliga kontroller som du hittar här.

Årligen ska varje ljusarmatur och utrymningsskylt provas under hela den varaktighet som tillverkaren angivit för matningen. Vid återställning ska alla indikatorer kontrolleras. Dessutom kontrolleras att all laddningsutrustning fungerar korrekt. Resultatet av provningen skall dokumenteras. 

Så säger lagen om kontroller av nödbelysningsanläggningar

På samma sätt som det finns lagkrav från myndigheterna när det gäller brandlarm så finns ett antal standarder för nödljusanläggningar. 

Underhållsavtalets omfattning är utformat för att möta följande standarder:

SS-EN 50171:2001  System för avbrottfri elförsörjning
SS-EN 50172:2004  Anläggningar för utrymningsbelysning
SS-EN 1838  Belysning - Nödbelysning
Mer information om gällande standarder finns att beställa från SIS
BFS 2011:26 BBR 19. Boverket skriver regler om bland annat brandskydd
i byggnader.

Några av de moment som ingår i underhållsavtalet

- Förbesiktning av anläggningen
- Utbildning på systemets grundläggande funktioner samt reglemente
- Komplett inspektion av anläggningen
- Protokoll och loggbok
- Genomgång av månatlig kontroll enligt checklista.
- Prioriterad service
- Telefonsupport

Vill du teckna ett underhållsavtal eller få mer information kontakta
John Schulze tel. 0660-29 29 74. Växel tel. 0660-29 29 00. Du kan även kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

LP-Star - liten och kompakt nödbelysningscentral

ZB-S centralt batterisystem med Star-teknologi

ZB-S
Instruktionsfilm - programmering av armaturer i ZB-S skåp.

Vill du teckna ett underhållsavtal eller veta mer?
Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.