Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Betalning

Priser
Priset för varje vara anges i SEK exklusive moms, om inte annat anges. Malux Sweden AB reserverar sig för prishöjningar som ligger utanför vår kontroll. Prisjusteringar kan ske utan föregående meddelande.


Betalningsvillkor
Vid försäljning gäller betalning mot faktura. Sedvanlig kreditprövning görs. Kredittid normalt 30 dagar netto om inte annat överenskommits. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12 procent. Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom 8 dagar efter mottagandet för att gälla.


Övrigt
Vi tar en expeditionsavgift på 75 SEK för beställningar som understiger ett nettovärde av 500 SEK. Lagstadgade miljö- och skrotningsavgifter tillkommer på de produktgrupper det berör. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar när det gäller produkter, mått och bestämmelser som görs av våra leverantörer eller certifierande myndigheter och provningsanstalter.