Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Malux Solutions

Vi är ett norrländskt entreprenörsdrivet företag med huvudkontor i hjärtat av Höga Kusten - Örnsköldsvik

Sedan starten 1972 har vi arbetat med att skapa säker arbetsmiljö för våra kunder inom hazardous, vehicles, buildings, service & maintenance.

Idag finns vi med bolag i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen, med kunder i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien.

Vi jobbar med säkerhetsrelaterade lösningar som är anpassade efter kundens behov, samt säkerställer funktion över tid med vår verksamhet inom service & maintenance.

Att leverera tekniska lösningar för en säkrare värld, sporrar oss varje dag.

Rätt lösning på rätt plats

På resan mot en säkrare arbetsmiljö finns inga genvägar. Samtidigt är vägvalen och avvägningarna många.

Med en nordisk säljkår och omsorg om varje leverans har vi under snart femtio års tid byggt upp ett kunnande som hjälper kunden att navigera rätt bland produkter, lösningar och myndighetskrav på alla nivåer.

Ett viktigt mål för oss på Malux är att förvalta det starka namn och goda rykte som vi har på marknaden. 

Våra produkter ger säkerhet för människor, anläggningar och borgar för att vi ska kunna stå för vårt motto; I säkra händer med Malux.

1961 - El-Centralen

Malux bolagsgrupp startades som El-Centralen år 1961 av Helmut Schulze med inriktning på elinstallationer. Genom kontakter med Västtyskland och det forna DDR lyckades firman få agenturer inom områden såsom explosionsskydd, rörpost, undervattensbelysning och varvtalsmätning.

1972 - Malux Elektro AB

Malux Elektro AB bildades med fokus på import och export. Några år senare startades det första dotterbolaget i Finland 1979: Oy Scan Malux AB. Ungefär vid samma tid blev det aktuellt med filialkontor och lager i Trelleborg för rationella kontakter med kontinenten och övriga världen.

1982 - Norsk etablering

Jörgen Schulze började i företaget 1977 och köpte sedermera aktierna av sin far 1982. 

1984 - Telemekano AB

Tiden var mogen att utöka försäljningsprogrammet med teleprodukter, varvid Telemekano AB i Stockholm köptes och som dotterbolag fick namnet Malux Telemekano AB.

1989 – Avtal med ABB

1989 skrev Malux ett avtal med ABB som innebar att ABB avvecklade försäljningen av explosionsskyddat materiel i Västerås. Hela lagret samt generalagenturen överläts till Malux i Örnsköldsvik. Malux Elektro AB förstärkte sin säljorganisation med nya filialkontor i Stockholms- och Göteborgsregionerna. 

1990 – Dotterbolaget Malux Data AB

Dotterbolaget Malux Data AB startades 1990 för att bolagsgruppen skulle bli komplett i enlighet med affärsidén: el, tele- och dataprodukter. Databolaget har sin inriktning på försäljning, service, kompletta systemlösningar med datorer och övriga dataprodukter. 

1999 – Avtal med Allgon

1999 skrevs ett avtal med Allgon gällande distribution av antenner i Skandinavien. 

2006 - Malux Sweden AB

Sommaren 2006 tog Malux i Sverige steget vidare mot att bli ett ännu mera effektivt och lättillgängligt företag genom att slå ihop Malux Elektro AB och Malux Tele AB till det renodlade sälj- och distributionsbolaget Malux Sweden AB.

2007 - Accenta AB

Under hösten 2007 köptes Accenta AB. Accentas sortiment av nödbelysningar gör att Maluxgruppen nu har marknadens bredaste utbud av nödbelysningar. 

2011 - Malux renodlas

2011 togs beslutet att renodla Malux-gruppen. Malux Data förvärvas av ett internationellt IT-företag. Malux-gruppen fokuserar på kärnverksamheten inom Industri/Ex, Belysning och Kommunikation. Vi inviger vårt nya kontor i Finland.

2012 - Malux 40 år

Under 2012 firar Malux 40 år inom el-branschen. Under året invigde vi våra nyrenoverade kontor i Stockholm och Örnsköldsvik.

2019 - Malux i Norge

Malux bygger varumärke och stärker sin position i Norden med Malux Norge AS.

2022

I över 40 år har Jörgen Schulze varit ägare av Malux Koncernen. Under hans ägarskap har företagit vuxit och expanderat över gränserna till Finland, Norge och Baltikum. Tiden kom för en ny ägare att ta över koncernen och Tången Industrikapital AB styr sedan februari 2022 skutan framåt.

Tången, som drivs av Per Skånberg, Kasper Gefors och Fredrik Löfgren, investerar i företag som har goda utvecklingsmöjligheter och där de kan vara en aktiv ägare över tid.

2024 - Malux förvärvar Aubox Oy

Detta steg markerar början på ett nytt kapitel för både Malux och Aubox, där målet är att bredda Malux portfölj för att bättre möta behoven hos både befintliga och framtida kunder. Aubox kommer att utgöra en central del i Malux fortsatta tillväxtplaner och bidra till att fördjupa företagets tekniska kompetens och marknadsnärvaro. Läs mer här.

Samarbeten

I en bransch där aktörerna är många och kraven höga krävs samarbete för fortsatt utveckling. Malux är därför en drivande partner inom ett antal olika branschförbund och föreningar:

- Belysningsbranschen

- Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning
 

Lokala belysningssällskap i Sverige:
- Sydljus

- Västsvenska belysningssällskapet

- Svenska Belysningssällskapet

Kvalitet & miljö

ISO9001:2015
Malux Sweden AB är certifierade i enlighet med ISO9001:2015. Arbetet går ut på kontinuerlig utbildning av personalen i kvalitets- och miljöfrågor samt en ingående kontroll av alla våra leverantörers status i dessa frågor.

Läs vår kvalitetspolicy här.

Teknik & Miljö

Vi arbetar för användande av energibesparande teknik och för införande av hållbara lösningar som sensorstyrning, energisparsystem, rörelsevakter, ljusrelän och LED. Vi hjälper också till med ljusberäkning, energisparkalkyler och projektering av nödbelysningsanläggningar. 

Elretur

Vi är anslutna till Elretur. Därigenom säkerställs vårt producentansvar då det gäller insamling och återvinning av uttjänt elektronik genom ett rikstäckande insamlingssystem. 

Högsta kreditvärdighet

Malux Sweden AB har högsta kreditvärdighet sedan 2010. Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete.

Elkretsen

Malux är certifierad av El-Kretsen och arbetar enligt förordningen om producentansvar för elutrustning, SFS 2014:1075, samt förordningen om producentansvar för batterier, SFS 2008:834.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen bedömer varor och påverkar produktutvecklingen hos producenter mot en giftfri och god bebyggd miljö. Malux Sweden AB är registrerad producent i Byggvarubedömningen. 

Sunda Hus

Malux arbetar med Sunda Hus. SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Leveranser/returer

För information om våra leveransvillkor och returer läs mer under länken.
Leverans/retur.

General Data Protection Regulation

Som kund kan du vara helt trygg i att samtliga personuppgifter är säkra hos oss då vi arbetar strikt gentemot de GDPR-regler som införs 25 maj år 2018 och är fullt ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras. Läs hela vår sekretesspolicy.

Malux värderingar