0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Om Malux

Malux är ett norrländskt entreprenörsdrivet företag med huvudkontor i hjärtat av Höga Kusten - Örnsköldsvik.

Sedan starten 1972 har vi arbetat för en säkrare vardag inom våra verksamhetsområden industri, kommunikation, belysning, service och eftermarknad.

Alla lyckade affärer och varaktiga samarbeten baseras på förtroende. Genom att vara tydliga i vår kommunikation, skapa mervärde för våra kunder och ta ansvar för våra produkter och lösningar vill vi vara det mest förtroendeingivande företaget i branschen.

Vårt koncept bygger på en egen säljkår för den nordiska marknaden med djup teknisk kunskap. På så sätt kan vi erbjuda rätt lösning på rätt plats med service som övertygar.

Malux Sweden AB, 556276-4166 innehar högsta kreditvärdighet,
AAA i Bisnodes kreditvärderingssystem.

1961 - El-Centralen

Malux bolagsgrupp startades som El-Centralen år 1961 av Helmut Schulze med inriktning på elinstallationer. Genom kontakter med Västtyskland och det forna DDR lyckades firman få agenturer inom områden såsom explosionsskydd, rörpost, undervattensbelysning och varvtalsmätning.

1972 - Malux Elektro AB

Malux Elektro AB bildades med fokus på import och export. Några år senare startades det första första dotterbolaget i Finland 1979: Oy Scan Malux AB. Ungefär vid samma tid blev det aktuellt med filialkontor och lager i Trelleborg för rationella kontakter med kontinenten och övriga världen.

1982 - Norsk etablering

Jörgen Schulze började i företaget 1977 och köpte sedermera aktierna av sin far 1982. 

1984 - Telemekano AB

Tiden var mogen att utöka försäljningsprogrammet med teleprodukter, varvid Telemekano AB i Stockholm köptes och som dotterbolag fick namnet Malux Telemekano AB.

1989 – Avtal med ABB

1989 skrev Malux ett avtal med ABB som innebar att ABB avvecklade försäljningen av explosionsskyddat materiel i Västerås. Hela lagret samt generalagenturen överläts till Malux i Örnsköldsvik. Malux Elektro AB förstärkte sin säljorganisation med nya filialkontor i Stockholms- och Göteborgsregionerna. 

1990 – Dotterbolaget Malux Data AB

Dotterbolaget Malux Data AB startades 1990 för att bolagsgruppen skulle bli komplett i enlighet med affärsidén: el, tele- och dataprodukter. Databolaget har sin inriktning på försäljning, service, kompletta systemlösningar med datorer och övriga dataprodukter. 

1999 – Avtal med Allgon

1999 skrevs ett avtal med Allgon gällande distribution av antenner i Skandinavien. 

2006 - Malux Sweden AB

Sommaren 2006 tog Malux i Sverige steget vidare mot att bli ett ännu mera effektivt och lättillgängligt företag genom att slå ihop Malux Elektro AB och Malux Tele AB till det renodlade sälj- och distributionsbolaget Malux Sweden AB.

2007 - Accenta AB

Under hösten 2007 köptes Accenta AB. Accentas sortiment av nödbelysningar gör att Maluxgruppen nu har marknadens bredaste utbud av nödbelysningar. 

2011 - Malux renodlas

2011 togs beslutet att renodla Malux-gruppen. Malux Data förvärvas av ett internationellt IT-företag. Malux-gruppen fokuserar på kärnverksamheten inom Industri/Ex, Belysning och Kommunikation. Vi inviger vårt nya kontor i Finland.

2012 - Malux 40 år

Under 2012 firar Malux 40 år inom el-branschen. Under året invigde vi våra nyrenoverade kontor i Stockholm och Örnsköldsvik.

Nutid

Malux och Accenta går samman.
Malux bygger varumärke och stärker sin position i Norden med Malux Norge AS.

Samarbeten

I en bransch där aktörerna är många och kraven höga krävs samarbete för fortsatt utveckling. Malux är därför en drivande partner inom ett antal olika branschförbund och föreningar:

- Belysningsbranschen

- Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning
 

Lokala belysningssällskap i Sverige:
- Sydljus

- Västsvenska belysningssällskapet

- Svenska Belysningssällskapet

Kvalitet & miljö

ISO9001:2015
Malux Sweden AB är certifierade i enlighet med ISO9001:2015. Arbetet går ut på kontinuerlig utbildning av personalen i kvalitets- och miljöfrågor samt en ingående kontroll av alla våra leverantörers status i dessa frågor.

Teknik & Miljö

Vi arbetar för användande av energibesparande teknik och för införande av hållbara lösningar som sensorstyrning, energisparsystem, rörelsevakter, ljusrelän och LED. Vi hjälper också till med ljusberäkning, energisparkalkyler och projektering av nödbelysningsanläggningar. 

Elretur

Vi är anslutna till Elretur. Därigenom säkerställs vårt producentansvar då det gäller insamling och återvinning av uttjänt elektronik genom ett rikstäckande insamlingssystem. 

Högsta kreditvärdighet

Malux Sweden AB har högsta kreditvärdighet sedan 2010. Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete.

Elkretsen

Malux är certifierad av El-Kretsen och arbetar enligt förordningen om producentansvar för elutrustning, SFS 2014:1075, samt förordningen om producentansvar för batterier, SFS 2008:834.

Repa

Malux Sweden AB är ansluten till REPA som ansvarar för ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen bedömer varor och påverkar produktutvecklingen hos producenter mot en giftfri och god bebyggd miljö. Malux Sweden AB är registrerad producent i Byggvarubedömningen. 

Sunda Hus

Malux arbetar med Sunda Hus. SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Leveranser/returer

För information om våra leveransvillkor och returer läs mer under länken.
Leverans/retur.

General Data Protection Regulation

Som kund kan du vara helt trygg i att samtliga personuppgifter är säkra hos oss då vi arbetar strikt gentemot de GDPR-regler som införs 25 maj år 2018 och är fullt ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras. Läs hela vår sekretesspolicy.

Transportstyrelsen

Malux är godkänd av Transportstyrelsen som leverantör av alkolås till programmet ”Alkolås efter rattfylleri”.

Malux värderingar

Malux kommer att skapa mervärde för sina kunder, leverantörer och anställda samtidigt som de bidrar till en hållbar social utveckling.Att uppnå detta förutsätter god ekonomisk lönsamhet, hänsyn till miljöfrågor och socialt engagemang.

Malux jobbar aktivt för god affärsetik och strävar efter långsiktiga och pålitliga relationer med sina affärspartners.

Malux grundläggande krav är att de internationella konventionerna och nationella lagarna följs. Malux uppförandekod bygger på FN:s Global Compact.

Mänskliga rättigheter
Personer som tillverkar produkter och tillhandahåller tjänster som Malux köper ska respekteras i sitt yrke och inte diskrimineras på sådant sätt som nationellt eller socialt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
Människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för Malux har rätt att bilda föreningar och organisera sig efter eget val.

Arbetskraft
De produkter och tjänster som Malux köper ska tillverkas eller tillhandahållas av personer som arbetar av fri vilja.
Barnarbete är inte accepterat. Malux leverantörer måste följa FN:s barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land där produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
Arbetstid och minimilöner ska följa de nationella lagarna i det land där produkterna tillverkas eller tjänsterna utförs.
Malux främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö i hela försörjningskedjan, i enlighet med varje lands hälso- och säkerhetslagstiftning.

Miljö
Malux arbetar aktivt för att minska den globala miljöpåverkan.

Anti-korruption
Malux arbetar för god affärsetik, långsiktiga och tillförlitliga relationer och är emot alla former av korruption och utpressning.

Policy angående konfliktmineraler

Malux jobbar aktivt för god affärsetik och strävar efter långsiktiga och pålitliga relationer med sina affärspartners. Vi har grundläggande krav för att säkerställa människors hälsa, säkerhet och skydd. Som en del av vår policy ställer vi höga krav på sociala, miljömässiga och
mänskliga rättigheter i vårt leverantörsnätverk.
Våra skyldigheter i relation till konfliktmineraler är en del av vårt företagsansvar. Malux arbetar för att säkerställa att de produkter vi säljer inte innehåller konfliktmineraler, även kallat ”3TG”. ”3TG” är mineraler smält till tenn, tantal, volfram och guld som kommer från områden som direkt eller indirekt finansierar konflikter i Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder.

Vårt ansvar

  • Vi, tillsammans med våra leverantörer, klargör om produkter som säljs till oss innehåller tenn, tantal, volfram eller guld och i så fall om dessa metaller kommer från konfliktfria smältverk.
  • Inköp av produkter endast sker från godkända leverantörer
  • Be våra leverantörer att arbeta i enlighet med vår policy och att informera oss om deras utveckling.

 

Som för så många andra organisationer som spårar konfliktmineraler, så kommer det att ta tid för ett företag av vår storlek, med stort och komplext leverantörsnätverk, att samla in den information som krävs för att fullt förstå vår användning av ”3TG”. Vårt mål är att endast konfliktfria källor används för ”3TG”-material. Vi samarbetar med våra leverantörer och kunder för att hjälpa dem att förstå deras användning av konfliktmineraler och att de tar sitt ansvar som en god företagare.

 

Anders Nygren
CEO
Malux AB

Referensprojekt

Filtrera
Filtrera
Belysning
Kommunikation
Industri
Port & Passage
Service & Eftermarknad
Namn Adress Telefon Länk
Branteviks Hamn

Läs mer
Carlanderska Sjukhuset

Läs mer
Emporia Shopping Center

Läs mer
Fortum Värmes biokraftvärmeverk

Läs mer
Hotel Rival

Läs mer
Igelstaverket Söderenergi

Läs mer
Mall of Scandinavia

Läs mer
Nobeltunneln - Malmö

Läs mer
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

Läs mer
Ny belysning för omtalad "Zlatan-tunnel"

Läs mer
Tekniska nämndhuset

Läs mer
Vallsta Skogsmaskiner

Läs mer
Västanhede Trafik

Läs mer
Öresundstunneln

Läs mer