0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Om Malux

Malux är ett norrländskt entreprenörsdrivet företag med huvudkontor i hjärtat av Höga Kusten - Örnsköldsvik.

Sedan starten 1972 har vi arbetat för en säkrare vardag inom våra verksamhetsområden industri, kommunikation, belysning, service och eftermarknad.

Alla lyckade affärer och varaktiga samarbeten baseras på förtroende. Genom att vara tydliga i vår kommunikation, skapa mervärde för våra kunder och ta ansvar för våra produkter och lösningar vill vi vara det mest förtroendeingivande företaget i branschen.

Vårt koncept bygger på en egen säljkår för den nordiska marknaden med djup teknisk kunskap. På så sätt kan vi erbjuda rätt lösning på rätt plats med service som övertygar.

Malux Sweden AB, 556276-4166 innehar högsta kreditvärdighet,
AAA i Bisnodes kreditvärderingssystem.

1961 - El-Centralen

Malux bolagsgrupp startades som El-Centralen år 1961 av Helmut Schulze med inriktning på elinstallationer. Genom kontakter med Västtyskland och det forna DDR lyckades firman få agenturer inom områden såsom explosionsskydd, rörpost, undervattensbelysning och varvtalsmätning.

1972 - Malux Elektro AB

Malux Elektro AB bildades med fokus på import och export. Några år senare startades det första första dotterbolaget i Finland 1979: Oy Scan Malux AB. Ungefär vid samma tid blev det aktuellt med filialkontor och lager i Trelleborg för rationella kontakter med kontinenten och övriga världen.

1982 - Norsk etablering

Jörgen Schulze började i företaget 1977 och köpte sedermera aktierna av sin far 1982. För den norska offshore-marknaden erfordrades representation på plats och Malux Norge A/S bildades. 

1984 - Telemekano AB

Tiden var mogen att utöka försäljningsprogrammet med teleprodukter, varvid Telemekano AB i Stockholm köptes och som dotterbolag fick namnet Malux Telemekano AB.

1989 – Avtal med ABB

1989 skrev Malux ett avtal med ABB som innebar att ABB avvecklade försäljningen av explosionsskyddat materiel i Västerås. Hela lagret samt generalagenturen överläts till Malux i Örnsköldsvik. Malux Elektro AB förstärkte sin säljorganisation med nya filialkontor i Stockholms- och Göteborgsregionerna. 

1990 – Dotterbolaget Malux Data AB

Dotterbolaget Malux Data AB startades 1990 för att bolagsgruppen skulle bli komplett i enlighet med affärsidén: el, tele- och dataprodukter. Databolaget har sin inriktning på försäljning, service, kompletta systemlösningar med datorer och övriga dataprodukter. 

1999 – Avtal med Allgon

1999 skrevs ett avtal med Allgon gällande distribution av antenner i skandinavien. 

2006 - Malux Sweden AB

Sommaren 2006 tog Malux i Sverige steget vidare mot att bli ett ännu mera effektivt och lättillgängligt företag genom att slå ihop Malux Elektro AB och Malux Tele AB till det renodlade sälj- och distributionsbolaget Malux Sweden AB.

2007 - Accenta AB

Under hösten 2007 köptes Accenta AB. Accentas sortiment av nödbelysningar gör att Maluxgruppen nu har marknadens bredaste utbud av nödbelysningar. 

2011 - Malux renodlas

2011 togs beslutet att renodla Malux-gruppen. Malux Data förvärvas av ett internationellt IT-företag. Malux-gruppen fokuserar på kärnverksamheten inom Industri/Ex, Belysning och Kommunikation. Vi inviger vårt nya kontor i Finland.

2012 - Malux 40 år

Under 2012 firar Malux 40 år inom el-branschen. Under året invigde vi våra nyrenoverade kontor i Stockholm och Örnsköldsvik.

Samarbeten

I en bransch där aktörerna är många och kraven höga krävs samarbete för fortsatt utveckling. Malux är därför en drivande partner inom ett antal olika branschförbund och föreningar:

- Belysningsbranschen

- Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning
 

Lokala belysningssällskap i Sverige:
- Sydljus

- Västsvenska belysningssällskapet

- Svenska Belysningssällskapet

Kvalitet & miljö

ISO9001
Malux Sweden AB är certifierade i enlighet med ISO9001:2008. Arbetet går ut på kontinuerlig utbildning av personalen i kvalitets- och miljöfrågor samt en ingående kontroll av alla våra leverantörers status i dessa frågor.

Teknik & Miljö
Vi arbetar för användande av energibesparande teknik och för införande av hållbara lösningar som sensorstyrning, energisparsystem, rörelsevakter, ljusrelän och LED. Vi hjälper också till med ljusberäkning, energisparkalkyler och projektering av nödbelysningsanläggningar. 

Elretur
Vi är anslutna till Elretur. Därigenom säkerställs vårt producentansvar då det gäller insamling och återvinning av uttjänt elektronik genom ett rikstäckande insamlingssystem. 

Elkretsen
Malux är certifierad av El-Kretsen och arbetar enligt förordningen om producentansvar för elutrustning, SFS 2014:1075, samt förordningen om producentansvar för batterier, SFS 2008:834.

Repa
Malux Sweden AB är ansluten till REPA som ansvarar för ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen bedömer varor och påverkar produktutvecklingen hos producenter mot en giftfri och god bebyggd miljö. Malux Sweden AB är registrerad producent i Byggvarubedömningen. 

Sunda Hus
Malux arbetar med Sunda Hus. SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Transportstyrelsen
Malux är godkänd av Transportstyrelsen som leverantör av alkolås till programmet ”Alkolås efter rattfylleri”.