Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Kunskapsbanken

Explosivämnen

För en säker elinstallation i riskområden med explosivämne krävs kännedom om den elutrustning som är avsedd för sådan installation och förutsättningarna för dess användning.

Dessa artiklar ger anvisningar om elutrustningens utförande, installation, användning, underhåll m.m i rum, utrymme eller område där explosiv vara hanteras på sådant sätt och i sådan mängd att särskilda krav måste ställas på bland annat elinstallationen. De utgår från att klassning av rummen, utrymmena eller områdena har gjorts.

Ex-termer och definitioner
Svensk elstandard
Zonindelning
Ett riskområde indelas i en eller flera av zonerna E1, E2 och E3 enligt följande:
Antändningstemperatur och temperaturklasser
Antändningstemperatur är den lägsta temperatur vid vilken en bestämd mängd explosivämne under fastlagda betingelser antänds, förpuffar, deflagrerar eller...
Allmänna installationsanvisningar i riskområden
Genom noggrann planering kan såväl mängden elutrustning inom riskområde som risken för antändning reduceras.
Information om besiktning & kontroll av elinstallationer i riskområden
För att uppnå och upprätthålla avsett skydd mot antändning genom elutrustning i riskområden är besiktning, kontroll och underhåll av utrustning, system och...
Allmänna principer - Elinstallationer i riskområden
Kapslingsklass. Högsta yttemperatur. Åsköverspänning, jordfelsström, elektrostatisk urladdning
Information om klassning av riskområde med explosivämne
Bedömning av riskkällor och riskområden. SEK Svensk Elstandard.
Ventilation - Klassning av riskområden
Vid hantering, framför allt vid tillverkning, av explosiva varor erfordras som regel mekanisk ventilation för att begränsa riskområdets utsträckning....
Klassning av riskområden
SEK Svensk Elstandard
Exempel på klassning (Klassning av riskområden)
Insidan av behållare, kärl, rörledningar etc. för explosiv vara, klassas som zon E1 oavsett om dammrisk föreligger eller inte.

Av praktiska skäl anges detta...
Särskilda anvisningar för vissa slag av maskiner och apparater i riskområden
SEK Svensk Elstandard