Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
5 Juni 2020

Vad är rätt Explosionsskydd?

Ex e och Ex d är två av de vanligaste konstruktionsformerna för att uppnå säkra Explosionsskyddade produkter. Vad betyder det rent praktiskt? I den här artikeln jämför vi skillnaderna mellan de två och ser på vilken inverkan det har för användaren. Vi tittar specifikt på områden som underhåll, enkel installation och hur väl framtidssäkrat dessa typer av armaturer är för trådlös teknik.

Vid val av tex. Explosionsskyddad armatur är certifiering en av de viktigaste sakerna att tänka på. Enkelt uttryckt så måste rätt Ex-armatur väljas för den Ex Zon den skall placeras i. Om tex. området har klassats som Ex-område Zon 1,  måste du välja en armatur som är godkänd för lägst Zon 1.

Utöver detta är det också viktigt att titta på vilken konstruktionsform som använts för produkten. Konstruktionsformen har stor inverkan på hur användarvänlig armaturen är. Det finns flera olika konstruktionsformer, men de två vanligaste är Ex e "höjd säkerhet" och Ex d "explosionstät kapsling".

Ex e: produkter som godkänts enligt denna standard är utformade för att hålla en låg temperatur, samt förhindra bågar, gnistor och hotspots från att uppstå. Kort sagt så fokuserar denna skyddsmetod på att förebygga risk för olycka genom att förhindra att antändning kan uppstå.

Ex d: produkter som godkänts enligt denna standard måste kunna stänga in en explosion, samt klara det medföljande trycket som utvecklas. Armaturen måste förhindra att eld eller gnistor tar sig ut ur höljet och in i de omgivande explosiva miljöerna. Denna skyddsmetod fokuserar därför på inneslutning snarare än förebyggande.

Underhåll

Installation

En av de största skillnaderna mellan en Ex e- / Ex d-produkt är hur enkla de är att underhålla.

Ex d-produkter har ofta omfattande bultförband som måste öppnas för att komma åt invändiga komponenetar vid underhållsarbete. Dessutom behövs ofta området friklassas för att arbete med att öppna en Ex d kapsling tillåts. 

Med Ex e-skydd är det ofta enkelt att demontera och byta ut produkten 

Installation

En Ex d-produkt är ofta en tung och kraftig metallkonstruktion med ett kraftigt bultförband med många skruvar i locket, eller med ett gängat lock med många gänggångar. Det innebär ofta ett längre installationsjobb. 

En Ex e-produkt är ofta i plast och har lättåtkomliga anslutningspunkter, vilket gör att den är enkel att installera.   

Val av Ex e eller Ex d armatur

Ex d och explosionsgrupp

På grund av egenskaper hos gas eller ånga vid låga temperaturer, är de flesta Ex d-armaturer inte lämpliga för installation i omgivningstemperaturer under -20 °C.

Eftersom Ex e-armaturer är utformade för att förhindra att en antändningskälla uppstår (snarare än att förhindra gaser från att komma in eller ut) har de ofta ett mycket större område för tillåten omgivningstemperatur, och bättre i omgivningstemperaturer under -20 °C.

Ex d och explosionsgrupp

Om din miljö kräver explosionsgrupp IIC kan det vara svårt att hitta en lämplig Ex d-armatur. Eftersom explosionsgrupp IIC kräver spalter med mycket höga toleranser som är komplexa att tillverka, finns färre ex d-produkter som är godkända för IIC. De tenderar att vara dyra och svåra att få tag på.

Vad är bäst för trådlös teknologi

Att införa ny teknik i Ex-områden är alltid en utmaning, men vi börjar se uppkomsten av smarta / IoT-aktiverade armaturer.

Som vi beskrivit tidigare så måste en höljet på en Ex d armatur ofta vara tjock metall för att kunna innesluta en explosion, samt klara trycket som följer. Precis som att det kan vara svårt att få en bra Wi-Fi-signal i ett hus med tjocka väggar, är en Ex d-kapsling inte den bästa lösningen för trådlös teknik. Däremot med Ex e-skyddsmetoden finns det mycket större möjlighet  integrera denna typ av teknik i armaturen.

För mer information

Har du frågor eller vill veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi er så fort som möjligt.

Har du frågor? Ring oss.
0660-29 29 00
Jag vill att Malux kontaktar mig!
Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03