0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
25 April 2019

Jorda alltid först

Förebygg olyckor orsakad av statisk elektricitet

 

 

 

Vad är statisk elektricitet ?

I alla processer där det finns rörelse kan kontakt och separationen av material skapa statisk laddning. Det sker om två föremål gnids mot varandra och det blir överskott på elektroner i det ena och underskott i de andra. I det vardagliga livet kan en stöt av statisk laddning upplevas med lätt obehag, men i en gas eller dammatmosfär kan det leda till allvarliga olyckor.

Som tur är finns det skyddsåtgärder att vidta genom att eliminera potentiella tändkällor och motverka urladdning av statisk elektricitet. Ofta finns det dolda faror i form av "isolerade ledare". Detta är ledande föremål som antingen är inneboende eller oavsiktligt isolerade från jord och kan innefatta allt från metallflänsar, beslag och ventiler i rörsystem till människor. Isolerade ledare ses ofta som den mest sannolika källan till olyckor orsakade av statiska elektricitet i industrin.

Risker med statisk laddning inom industriella processer kan exempelvis uppstå vid pumpning, omrörning, fritt fall eller att en person rör sig inom området.

Säker jordning

Enligt ATEX-direktiven måste utrustning som ska användas inom explosionsklassade områden uppfylla vissa bestämda krav för att säkerhetställa att de inte kan orsaka gnistbildning. Men även om utrustningen uppfyller dessa krav så kan olyckor fortfarande ske inom utrustningens funktion inte håller måttet.

För att smidigt och säkert kunna använda jordningsutrustning krävs greppvänliga klämmor, spiralkablar och automatiska upprullare. Vårt sortiment av jordningsprodukter från Newson Gale inkluderar allt från enkla och säkra kablar och jordklämmor till system för tankbilar med indentifiering, kontroll och indikering.

Led bort laddningen till jord

Det enklaste och oftast mest tillförlitliga sättet att minska risk för att en elektrostatisk gnista ska antändas, är att jordansluta. Genom att kontinuerligt leda bort den statiska laddningen säkrar man områden där det finns brandfarliga eller explosiva varor/gaser. En enkel och billig försäkring mot olyckor.

Jordningsutrustning för industri

I industriområden där gas- eller dammatmosfär finns, är det extra viktigt att leda bort statisk laddning till jord, för att brand och explosion inte ska ske. Den statiska laddningen kan uppstå genom exempelvis pumpning, omrörning, fritt fall eller bara genom att en person rör sig i området.

Utrustning som kontrollerar att jordningen är säker innan den explosionsfarliga processen startar, är därför viktig. Allt ifrån testinstrument, jordningsklämmor med lysdiodindikering till skoteststation som testar dina antistatiska skor innan du går in i Ex-området, kan rädda liv.

Jordningssystem för fordon

Ibland är det nödvändigt att jordningen är obligatorisk eller på annat sätt ger operatörem information innan man startar en potentiellt explosionsfarlig process. Då rekommenderas jordningssystem med automatisk övervakning.

Överföring av vätskor eller pulver mellan fordon som tåg, lastbilar eller tankbilar kan ofta generera stora statiska laddningar. I explosionsfarliga atmosfärer kan dessa laddningar medföra stora risker. Därför rekommenderas jordningssystem som säkerställer processen genom övervakning och kontroll av jordningsväg. Exempelvis genom avkänning av jordtag, jordning, indikering, övervakning av jordkretsen och förreglingsfunktion som kan göra att t.ex. pumpar inte startar förrän jordningen är klar.