0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
1 Juni 2017

Ny IEC-standard för jordning

Ny standard för skydd mot fara vid statisk elektricitet i potentiellt explosiv atmosfär.

Den Internationella Elektrotekniska Kommittén (IEC) har publicerat en ny teknisk specification: IEC 60079-32-1 ”Explosive atmospheres – Part 32-1: Electrostatic hazards – Guidance”, ett vägledande dokument inom IEC:s 60079 ”Explosiva atmosfärer”. Standarden är framtagen för att förhindra eldspridning och explosioner orsakade av elektriska fel.

STANDARDEN HAR INDELATS I SJU SEKTIONER.

  • Hanteringen av solida material
  • Lagring och hantering av vätskor
  • Hantering av gaser och ångor
  • Lagring och hantering av pulver
  • Lagring och hantering av explosivt material
  • Att undvika elektrostatiska urladdningar
  • Jordning och anslutning av maskineri


Den utgör den mest omfattande vägledningen som producerats hittills och representerar ett sammanhängande, globalt tillvägagångssätt för att kontrollera elektrostatiska risker på arbetsplatser. Mer information gällande material, processer/utrustning som kan påverkas av elektrostatiska urladdningar och hur de kan minimeras beskrivs tydligt i specifikationen.

Handbok & Jordningsfolder

Vi har tillsammans med Newson Gale släppt en handbok – ”Grounding & Bonding Applications Handbook” – på ämnet. Tillsammans med Malux folder - ”Jorda alltid först” - får du en god kännedom om riskerna, och hur du hanterar dem. -Konkreta åtgärder för en säkrare vardag.