Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
20 Maj 2020

Information om klassning av riskområde med explosivämne

Bedömning av riskkällor och riskområden. SEK Svensk Elstandard.

Riskområde

Rum, utrymme, område eller delar därav där explosiv vara hanteras på sådant sätt och i sådan mängd att särskilda krav måste ställas på installationen

Ett riskområde indelas i en eller flera av zonerna E1, E2 och E3 enligt följande:

Zon E1:
Riskområde vid hantering inom vilket damm, ånga, kondensat eller sublimat av explosivämne under normal drift kan förekomma i beaktansvärd omfattning.
ANM 1 – Risken för att explosivämne kan komma i kontakt med tändkälla och därmed orsaka antändning beaktas.

Zon E2:
Riskområde vid hantering inom vilket

  • damm, ånga, kondensat eller sublimat av explosivämne endast undantagsvis kan förekomma i beaktansvärd omfattning, eller
    ANM 2 – Risken för att explosivämne kan komma i kontakt med tändkälla och därmed orsaka antändning beaktas.
    ANM 3 – Om explosivämne kommit ut från riskkälla, måste utflödet snarast åtgärdas och rengöring ske. Om så inte kan ske, klassas riskområdet som zon E1.
  • icke dammande hantering av explosiv vara förekommer men där särskilda krav måste ställas på installationen
    ANM 4 – I zon E2 (på samma sätt som i zon E3 nedan) föreligger ingen direkt risk för att explosivämne ska komma i kontakt med en tändkälla, eftersom det är inneslutet eller inte ger upphov till damm. Trots detta bör dock särskilda villkor ställas på elinstallationen i syfte att ytterligare begränsa risken för att fel i elinstallationen kan initiera brand, som kan antända den explosiva varan.
    ANM 5 – Till zon E2 räknas även förvaring (mellanlagring) i eller i direkt anslutning till tillverkningslokal.

Zon E3:
Riskområde inom vilket explosiv vara förvaras endast i sådan inneslutning att explosivämne inte kan spridas.

ANM 6 – Emballage som uppfyller transportlagstiftningen anses säkerställa att ett explosivämne inte sprids.
ANM 7 – Vid förvaring som inte används stadigvarande (max två månader/år) av mindre än 100 kg pyroteknisk vara finns enligt standarden för elinstallationer SS 421 08 25 möjlighet att tillämpa speciella regler. Dessa kan t ex vara tillämpbara vid försäljning av nöjesfyrverkerier.

Temperaturklasser

Explosivämnen indelas i följande temperaturklasser:

ET 1: Ämnen som har en antändningstemperatur av 180 °C eller högre.
ET 2: Ämnen som har en antändningstemperatur lägre än 180 °C.
ANM – Antändningstemperatur för vissa explosivämnen anges i bilagan till denna standard.

Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03