Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
17 Juni 2020

Information om säkerhetsnivåer för jordning

Vilken jordningsutrustning ska användas i det område jag arbetar i?
I den här artikeln har vi gjort en enkel sammanställning av områden och säkerhetsnivåer, samt vilken lösning som passar bäst.

Nivå 1

Områden där:

 • Förregling inte är möjlig eller inte krävs
 • Operatörer är närvarande under processen
 • Processtiderna är minimala

Typiska processer:

 • Ledande tunnor
 • Små ledande kärl
 • Farliga områden
 • Generell jordning

Lösning: Jordklämmor

Jordklämmor är den absoluta minimilösningen och förlitar sig på att människor kontrollerar och övervakar.

De ger ingen indikation på att jordanslutningen är god.

Nivå 2 och 3

Områden där:

 • Förregling inte möjligt eller inte krävs

 • Operatörer är närvarande under processen

 • Processtiderna är minimala

 • Indikering krävs

Typiska processer:

 • Ledande tunnor
 • Små ledande kärl
 • Farligt områden
 • Generelljordning

Lösning: Bond-Rite

Bond-Rite är lösningar för en lägre säkerhetsnivå och är beroende av att människor kontrollerar och övervakar.

Bond-Rite indikerar med grön blinkande lysdiod att jordning pågår och övervakar att jordningskretsen är intakt.

Ger operatörerna en konstant visuell referenspunkt som gör det möjligt att övervaka status för utrustningen.

Nivå 4

Områden:

 • Järnvägstankar
 • Portabla kärl och tunnor
 • IBC-behållare

Lösning: Earth-Rite 

Earth-Rite har flera lösningar för högre säkerhetsnivåer med automatisk övervakning och förregling.

Precis som Bond-Rite ger Earth-Rite en indikation på att anslutningen är fullgod.

Nivå 5

Områden:

 • Tankbilar
 • Sugbilar

Lösning: Earth-Rite RTR / Earth Rite MGV

Earth-Rite RTR är ett jordningssystem för tankbil som leder bort statisk elektricitet vid överföring av vätskor eller pulver inom explosionsfarliga områden. Earth-Rite RTR kontrollerar och övervakar jordkretsen och kontrollerar att tankbilen är korrekt ansluten.

Earth Rite MGV är ett explosionsskyddat mobilt jordningssystem för fast montage på tankbil eller sugbil. Ett mobilt jordningssystem i glasfiberkapsking för tankbil som jordar och leder bort statisk elektricitet vid tömning eller fyllning.

Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03