Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
19 Maj 2020

Ex-termer och definitioner

Svensk elstandard

Explosiv vara
vara som består av eller innehåller explosivämnen

Explosivämne
fast eller flytande ämne eller blandning därav, som kan bringas till en snabb kemisk reaktion, varvid energi frigörs i
form av tryck-volymarbete eller värme

Kapslingsklass
klass i ett standardiserat klassificeringssystem som avser skydd för personer och husdjur mot beröring av eller närmande till beröringsfarliga, spänningsförande delar inuti kapslingar samt

Normal drift
drift inom en anläggnings fastställda driftparametrar för fysikaliska storheter såsom tryck, mängd, flöde, hastighet och temperatur

Riskkälla
ställe varifrån explosivämne (damm, vätska eller ånga) avges till omgivningen

Riskkällor indelas i :
primär riskkälla - från vilken utsläpp kan ske under normal drift, och
sekundär riskkälla -  från vilken utsläpp inte väntas ske under normal drift och i de fall utsläpp ändå skerendastsällan och kortvarigt.

Riskområde
rum, utrymme, område eller delar därav där explosiv vara hanteras på sådant sätt och i sådan mängd att särskilda kravmåste ställas på bland annat elinstallationen

För mer information

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Har du frågor? Ring oss.
0660-29 29 00
Jag vill att Malux kontaktar mig
Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03