Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
19 Maj 2020

Zonindelning

Ett riskområde indelas i en eller flera av zonerna E1, E2 och E3 enligt följande:

Zon E1: Riskområde vid hantering inom vilket damm, ånga, kondensat eller sublimat av explosivämne under normal drift kan förekomma i beaktansvärd omfattning.
ANM 1 – Risken för att explosivämne kan komma i kontakt med tändkälla och därmed orsaka antändning beaktas.

Zon E2: Riskområde vid hantering inom vilket

 • damm, ånga, kondensat eller sublimat av explosivämne endast undantagsvis kan förekomma i beaktansvärd omfattning
  ANM 2 – Risken för att explosivämne kan komma i kontakt med tändkälla och därmed orsaka antändning beaktas.
  ANM 3 – Om explosivämne kommit ut från riskkälla, måste utflödet snarast åtgärdas och rengöring ske. Om så inte kan ske, klassas riskområdet som zon E1.
 • icke dammande hantering av explosiv vara förekommer men där särskilda krav måste ställas på elinstallationen.
  ANM 4 – I zon E2 (på samma sätt som i zon E3 nedan) föreligger ingen direkt risk för att explosivämne ska komma i kontakt med en tändkälla, eftersom det är inneslutet eller inte ger upphov till damm. Trots detta bör dock särskilda villkor ställas på elinstallationen i syfte att ytterligare
  begränsa risken för att fel i elinstallationen kan initiera brand, som kan antända den explosiva varan.
  ANM 5 – Till zon E2 räknas även förvaring (mellanlagring) i eller i direkt anslutning till tillverkningslokal.

Zon E3: Riskområde inom vilket endast förvaring sker av explosiv vara med sådan inneslutning att explosivämne inte kan spridas.
ANM 6 – Emballage som uppfyller transportlagstiftningen anses säkerställa att ett explosivämne inte sprids.
ANM 7 – Vid förvaring som inte används stadigvarande (max två månader/år) av mindre än 100 kg pyroteknisk vara finns möjlighet att tillämpa speciella regler. Dessa kan t ex vara tillämpbara vid försäljning av nöjesfyrverkerier.

Ansvaret för att riskbedömning och klassning utförs åvilar explosivvaruföreståndaren eller, om sådan ännu inte är utsedd, anläggningsägaren eller den som svarar för verksamheten, enligt SÄIFS 1988:2. Klassningen utförs av tekniker eller grupp av tekniker som är väl förtrogen med verksamheten och med funktionssäkerheten hos ifrågavarande utrustning och explosiva varor samt har förmåga att allsidigt bedöma förekommande explosionsrisker.

Detaljerade anvisningar om klassning finns i SS 421 08 24.

För mer information

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Har du frågor? Ring oss.
0660-29 29 00
Jag vill att Malux kontaktar mig
Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03