Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
5 Oktober 2020

Vi säkrar Trafikverkets radiokommunikation

Malux har tecknat ett 4-årigt avtal med Trafikverket i Sverige för att leverera handhållna GSM-R Telefoner.

GSM-R Telefoner används vid arbete på och runt järnvägen. Det finns cirka 18 000 kilometer tillståndspliktiga järnvägsspår i Sverige, av dessa är 14 475 kilometer förvaltade av Trafikverket.

Det svenska GSM-R nätet heter MobiSIR i Sverige och är järnvägens eget radiosystem. Systemet effektiviserar radiokommunikationen för järnvägens operativa drift- och underhållsorganisation.

Malux kommer i huvudsak att leverera 3 st modeller till Trafikverket, GPH-610R 4.0, OPH-810R samt GPH-650R Smartphone

Kundservice
Har du frågor kring tåg eller den här nyheten?
0660-292901