Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
17 April 2018

Jordning, en försäkring mot olyckor.

Gnistor genererade av statisk elektricitet är en osynlig fiende i områden där det finns risk för explosion och brand. Som tur är finns det säkerhetsåtgärder att vidta. Jorda alltid först.

I det vardagliga livet kan en stöt av statisk laddning upplevas med lätt obehag men i en gas eller dammatmosfär kan det få stora konsekvenser. I alla processer där det finns rörelse kan strukturen och separationen av material skapa statisk laddning. Det sker om två föremål gnids mot varandra och det blir överskott på elektroner i det ena och underskott i det andra. Inom industriella processer kan detta till exempel ske vid pumpning, omrörning, fritt fall eller genom att en person rör sig inom området.

Det enklaste och mest tillförlitliga sättet att minska risk för att en elektrostatisk gnista ska antändas är att jordansluta. Genom att kontinuerligt leda bort den statiska laddningen till jord säkrar man områden från brand och explosion.

Ibland är det nödvändigt att jordningen är obligatorisk eller på annat sätt ger operatören information innan man startar en potentiellt explosionsfarlig process. Överföring av vätskor eller pulver mellan fordon som tåg, lastbilar eller tankbilar kan ofta generera stora statiska laddningar. Brännbart material i pulverform som kommer i kontakt med denna gnista kan lätt antända. 

Därför rekommenderas jordningssystem som säkerställer övervakning och kontroll av jordningsväg. Funktioner som indikering, övervakning av jordkretsen, avkänning av jordtag och förseglingsfunktioner kontrollerar att jordningen är säker innan den industriella processen kan starta.

En enkel och billig försäkring mot olyckor - jorda alltid först. 

Vill du veta mer om jordning?

Vi har tillsammans med Newson Gale släppt en handbok ”Grounding & Bonding Applications Handbook”. 

Tillsammans med Malux folder ”Förebygg olyckor med statisk electricitet” får du god kännedom om jordning, risker och hur man hanterar dem.

Kundservice
Har du frågor kring industri, hazardous eller den här nyheten?
0660-29 29 03