Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
4 Januar 2023

Lysrör fasas ut under 2023

Flera ljuskällor försvinner då de inte längre får sättas på EU-marknaden från och med 24 augusti 2023. Syftet med de nya direktiven är att minska mängden kvicksilver i samhället och att spara el. 

Lysrör som innehåller kvicksilver får inte tillverkas eller importeras i Europa efter den 24 augusti 2023. Kvicksilver har använts för att producera ultraviolett ljus i linjära fluorescerande lampor, varvid lampans fluorescerande beläggning omvandlar det ultravioletta ljuset till synligt ljus.

Hittills har T5 och T8 lysrör tillåtits innehålla kvicksilver, men EU-kommissionen har beslutat om ett slopat undantag för kvicksilver i ljuskällor i enlighet med RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment).

Följande ljuskällor berörs från hösten 2023:

  • Lysrör T8
  • Lysrör T5
  • Kompaktlysrör utan integrerade driftdon
  • Halogenlampor med sockel G9, G4 och GY 6,35.

Lokaler med dessa ljuskällor behöver ses över

Vilka är alternativen?

Det nya utfasningskravet innebär att befintliga anläggningar med dessa ljuskällor måste ses över och uppdateras. Ett första steg är att inventera. Belysning med lysrör och kompaktlysrör är mycket vanligt förekommande i fastigheter som skolor, vårdlokaler, kontor, idrotts- och industrilokaler.

Vilka är alternativen?

  • Det finns LED-lysrör för direktersättning. Kompabiliteten måste undersökas med respektive tillverkare.
  • Ombyggnad av armatur, här gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
  • Utbyte till en modern LED-armatur

Byt till energieffektiva armaturer med LED

Genom att byta till LED kan du spara upp till 80 % i energi- och underhållskostnader, samtidigt som du minskar ditt koldioxidavtryck avsevärt. Anledningen till detta ligger i den ljusemitterande diodens halvledare. Detta avger ljuset starkare och klarare, men drar samtidigt mindre energi.

Enligt Energimyndigheten kommer utfasningen att innebära en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh och en minskning av kvicksilver med cirka 5,4 ton inom EU fram till år 2035. 

Se vårt sortiment av LED-armaturer

RoHs direktivet

RoHS-direktivet syftar till att förebygga risker för människors hälsa och miljön i samband med hanteringen av elektroniskt och elektriskt avfall. Detta görs genom att begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som kan ersättas med säkrare alternativ. Dessa begränsade ämnen inkluderar tungmetaller, flamskyddsmedel eller mjukgörare.  

Direktivet främjar återvinningsbarheten av EEE, eftersom EEE och dess komponenter som har blivit avfall innehåller färre farliga ämnen. Samtidigt säkerställer det lika villkor för tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter på den europeiska marknaden. Elektrisk och elektronisk utrustning som tillverkas och importeras i EU måste uppfylla kraven i RoHS-direktiven.

Vill du ha hjälp att välja rätt belysning?

Fyll i din uppgifter så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Har du frågor? Ring oss.
0660-29 29 00
Jag vill att Malux kontaktar mig!
Kundservice
Har du frågor kring hazardous, buildings eller den här nyheten?
0660-292902