0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
20 December 2017

Ny utgåva av SEK Handbok 427

Nu finns en ny, fjärde utgåva av SEK Handbok 427, för dig som arbetar med elinstallationer i explosionsfarliga områden.

SEK Handbok 427 innehåller liksom tidigare standarderna SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 - om elinstallationer i Ex-områden, inklusive kontroll och underhåll. 

De båda standarderna har ändrats på flera punkter sedan sist. Bland annat har avsnitten om val av batterier, strålande utrustning och gasdetektorer utökats, liksom avsnittet om kopplingslådor.

Ett avsnitt om trycksatta utrymmen har också lagts till, liksom nya bilagor om bland annat elinstallationer på kalla platser, kontroll före idrifttagning och hybridblandningar. 

De flesta ändringarna har skett i installationsstandarden medan underhållsstandarden i huvudsak anpassats efter det. En större ändring i den senare är däremot de tabeller som mer detaljerat än tidigare listar olika kontroller som anpassats för olika apparatslag. De svenska bilagorna i handboken har reviderats och utökats.

Nu är hela Ex-trilogin uppdaterad: SEK Handböcker 426, 427 och 433.

 

SEK Handbok 427 finns att köpa/beställa i handeln. 

SEK Handbok 427, utgåva 4:2017. ISBN 9978-91-89667-93-8