Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
8 Mars 2018

Säkrare tunnelpassage mellan Sverige och Danmark

Nu har det blivit ännu säkrare att korsa landsgränsen till Danmark med bil. För belysningssystemet i Öresundstunneln har uppgraderats med armaturer som vägleder trafikanter till utgångar vid nödsituation.

Öresundsförbindelsen är en 15,9 km lång sträcka mellan Malmö och Köpenhamn som består utav en tunnel, en bro och en konstgjord ö. Bron utgår från Sverige och tunneln från Danmark. Öresundskonsortiet som förvaltar förbindelsen är måna om att ha en säker passage mellan länderna. Därför har de nu uppgraderat den redan befintliga belysningen med gröna utrymningsarmaturer från Malux.

Utrymningsbelysning kan ha en stor betydelse för trafikanters säkerhet. I en stängd miljö som en tunnel kan händelser som brand, strömavbrott eller annan olycka utvecklas till en situation där människor snabbt måste kunna ta sig ut i det fria för att inte skadas. Det är därför viktigt att trafikanter ges den information som de behöver för att kunna ta sig till en säker plats. Därför har utrymningsbelysningen i Öresundstunneln kompletterats med grönt utrymningsljus vid nödutgångsvägarna. Armaturerna är tillverkade för att tåla den aggressiva och tuffa miljön som är i tunnlar och vägleda till utgångar så att det blir lättare för trafikanter att evakuera tunneln som fotgängare vid en nödsituation.

Bilderna är tagna under en tunnelavstängning.

Kontakta oss så hjälper vi dig finna säkra lösningar för ditt belysningsprojekt med rådgivning från förstudie och beställning till leverans och installation.

Kundservice
Har du frågor kring infrastruktur, vehicles eller den här nyheten?
0660-292901