Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Fortum Värmes biokraftvärmeverk

Fortums biokraftvärmeverk KVV8, vid Värtaverket i Stockholm, är med sina 345 MW den största bioeldade pannan med kondensering i hela Sverige. Anläggningen tar hand om skogens restprodukter och förvandlar det till el och värme till 190 000 stockholmare. Malux var med i miljardbygget och levererade vatten- och dammsäker nödbelysning som sätter tryggheten och miljön i främsta rummet.

Fortum och Stockholms stad invigde Fortum Värmes biokraftvärmeverk i Hjorthagen i maj 2016. Anläggningen tar tillvara restprodukter från skogsindustrin som inte går att använda till annat. Det är material som faller ut vid sågverk, massabruk och skogsavverkningar. I full drift används flis motsvarande tre skottkärror i sekunden.

Anläggningen kommer enligt Fortum att årligen producera 750 GWh el och 1 700 GWh värme “vilket räcker för att värma 190 000 lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek.”

Fortum Värme stod för investeringen och JM Entreprenad AB ansvarade för byggentreprenaden. Rejlers ansvarade för elprojekteringen och Malux var exklusiv leverantör av nödbelysningslösning som bestod av det centralmatade ZB-S nödbelysningssystemet och bland annat ett stort antal Atlantic LED nödljus- och hänvisningsarmaturer.

Atlantic LED för tak- och väggmontage

Atlantic LED är en damm- och vattensäker (IP65) nödljusarmatur och hänvisningsarmatur i robust utförande för inomhus- och utomhusbruk.

Armaturen har en stadig UV-resistent konstruktion av formgjuten aluminium och kupa av polykarbonat med hög slagtålighet. Nödbelysningsserien Atlantic används i lokaler eller utomhus där armaturen utsätts för smuts och fukt.

Armaturen är väldigt lätt att se på avstånd upp till 24 meter tack vare sitt klara, i kontrast, lysande vita sken > 500 cd/m², och har minimala servicekrav tack vare lång livslängd hos dioderna (50 000 timmar).

ZB-S nödbelysningssystem

ZB-S är Malux trygga centralmatade övervakningssystem för nödbelysning. Systemet testar sig självt automatiskt, övervakar och testar varje enskild armatur samt kontrollerar batteriernas kapacitet. Systemet är byggt för att installationskostnaderna ska hållas så låga som möjligt och för att drift och underhåll skall vara så enkel och kostnadseffektiv som möjligt.

Flygbild över nya biokraftvärmeverket i Värtan

Konceptbild av Urban Design (CC BY-NC-SA)

Biokraftvärmeverk Värtan

Konceptbild av Urban Design (CC BY-NC-SA)

Under konstruktion

Ögonblicksbild av bygget från 27 augusti 2014. Fotograf Hans Ekestang (CC BY-NC-SA)

Flistransport

Biobränslet kommer med båt och tåg till Energihamnen där det lossas och fraktas vidare på transportband i tunnlar till biokraftvärmeverket. Mellanlagring sker i ett bergrum under anläggningen. Foto: Hans Ekestang (CC BY-NC-SA)

Resultat

Tekniska funktioner, hög kvalitet och låga driftskostnader tillsammans med noggrann projektering, planering och gott samarbete resulterade i ett modernt och kostnadseffektivt nödbelysningssystem till Fortums biokraftvärmeverk KVV8.

Samtidigt handlar bra nödbelysning om så mycket mer än bara driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Det handlar om en helhet där miljöns och de anställdas välmående sätts i främsta rummet, och den helheten är vi på Malux stolta över att ha bidragit till.

Foto: Per Myrehed (CC BY-NC-SA)