Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
19 Maj 2020

Antändningstemperatur och temperaturklasser

Antändningstemperatur är den lägsta temperatur vid vilken en bestämd mängd explosivämne under fastlagda betingelser antänds, förpuffar, deflagrerar eller detonerar.

Om ämnet inte reagerar under 360°C i form av antändning, förpuffning, deflagration eller detonation men det i stället finns tecken på sönderfall (t ex rök- eller gasavgång utan låga, uppsvällning) gäller den lägsta
temperatur, vid vilken sönderfallet börjar, som antändningstemperatur.

Explosivämnen indelas i temperaturklasser enligt följande:

Temperaturklass ET 1:
Ämnen som har en antändningstemperatur av 180°C eller högre.
Temperaturklass ET 2:
Ämnen som har en antändningstemperatur lägre än 180°C.

Uppgifter om antändningstemperatur och temperaturklass för ett antal ämnen finns angivna i SS 421 08 24.

Beträffande högsta tillåtna yttemperatur på elutrustningen, se artikeln Allmänna installationsanvisningar

För elutrustning som inte är explosionsskyddad kan tillverkarens uppgift om högsta yttemperatur behöva inhämtas för att säkerställa att utrustningens yttemperatur inte överstiger tillåtet värde. Hänsyn ska också
tas till omgivningstemperaturen. Se artikeln Allmänna principer - Elinstallationer i riskområden

Explosionsskyddad elutrustning inom riskområden med explosiv gasblandning enligt SS-EN 60079-0 är märkt med temperaturklass eller högsta yttemperatur. 

Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm enligt SS-EN 61241-0 är märkt medhögsta yttemperatur. 

Certifiering av elektrisk utrustning

Beträffande certifiering av elutrustning för områden med explosiv gasblandning och för användning vid förekomst av brännbart damm, se Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 1995:6 om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03