Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
21 Oktober 2021

Fungerar er nödbelysning som den ska?

Oftast finns nödbelysning installerad i offentliga lokaler, men när Belysningsbranschen gjorde stickkontroller, var resultatet oroväckande.

"I Belysningsbranschens kontroller i offentliga lokaler har man tittat på om den befintliga nödbelysningen fungerar och om fastighetsägarnas respektive myndigheternas tillsyn fungerar. Resultatet är nedslående. Alltför ofta saknas nödbelysning helt, är fel utformad eller ur funktion. Både Arbetsmiljöverket och Boverket har regelverk för underhåll av nödbelysning. Dock finns det stora brister kring hur och om det ens görs”.

Det handlar alltså om skolor, arbetsplatser, hotell, shoppingcentrum, idrottshallar och evenemangslokaler där barn och vuxna vistas dagligen.

Lätt att göra rätt

Vilken avtalsvariant passar er?

När du tecknar ett underhållsavtal med Malux ser vi till att din nödbelysningsanläggning fungerar som den ska och att den uppfyller alla de myndighetskrav som finns på området.

Våra erfarna servicetekniker besöker din anläggning och går igenom ditt system steg för steg – från centralenhet och hela vägen ut till armaturen. Eventuella åtgärder vidtas där det behövs och varje steg dokumenteras noggrant. 

Vilken avtalsvariant passar er?

Avtalet kan tecknas i tre olika varianter med olika bindningstid och omfattning. 

För mer information - kontakta oss på:
tel. 0660-29 29 00
sales@malux.se

Läs mer om vårt underhållsavtal här.

Genom att identifiera eventuella felkällor tidigt kan de totala underhållskostnaderna ofta minska, samtidigt som driftstörningar kan undvikas.

Kundservice
Har du frågor kring buildings eller den här nyheten?
0660-292902