Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
29 April 2019

Projekteringsexempel för undervattensbelysning

Undervattensbelysning livar upp omgivningen på fler sätt än bara under ytan. Den garanterar inte bara säkerhet genom att effektivt belysa simbassängen utan ökar, med rätt ljus- och färgsättning, även trivseln och upplevelsen för besökarna

Motions- och tävlingsbassänger

 

Där genomgående montage kan utföras används med fördel vår armatur, serie 4.2000 med 170W LED.

 

4.2000 och 4.1900 har en 60°asymmetrisk livsbild för att så effektivt som möjligt kunna belysa botten på bassängen.

 

OBS! Montagedjup av armaturer i motions- och tävlingsbassänger ca 600-1000 mm under vattenytan. Kan monteras djupare om djupdel finns.

Rehab-Bassänger

 

Där genomgående montage kan utföras används med fördel vår serie 4.1900 med 62W LED. Har bassängen en höj- och sänkbar botten så finns armaturer med plan frontring som livar plant med kakel.

 

Finns ej kulvert används vår armaturserie 4. 0292 LED, antingen med vita dioder eller RGB.


Exempel på armaturserier är:
4.1900
4.0292 LED
4.0291.75 LED (vid plant montage)

Om man monterar armaturer på båda sidor, så får man en jämnare belyst bassäng.

OBS! Beräkningarna för motions-, tävlings- och rehab-bassäng är gjorda i bassängmiljö med ljus kakelbeklädnad. Vid val av rostfri linerbeklädnad försämras ljusstyrkan med ca 30-40%.

Upplevelsebad, äventyrsdelar

 

 

 • A: Om möjligt placeras helst armaturerna på den inre väggen eftersom de
  personer som befinner sig i strömcirkeln tenderar att hålla sig längs den yttreväggen.
 • B: Finns ej möjlighet att placera i inre cirkeln kan armaturerna monteras i den yttre cirkeln.
 • Helst bör armaturer med plant montage, eller så tunn frontring som möjligt, användas. Förslagsvis 4.0291.75 eller 4.0199 LED/RGB eller vita dioder.
 • Montagehöjd ca 60 cm cc under vattenytan.
  Exempel på armaturserier är:
  4.0199

 

 

 • När det gäller delar av upplevelsebad som är avsedda för ”fritt” simmande så är placeringen av armaturer väldigt olika beroende på bassängens utformning.
 • Att tänka på är att försöka placera ut armaturer så att en så jämn belysningsstyrka som möjligt uppnås med tanke på spridningsvinklar och reflektioner. Armaturerna behöver absolut inte vara jämnt utplacerade utan ljusfördelningen är viktigare att tänka på.
 • Lämpliga armaturval är 4.0292-serien vid längre avstånd (upp till 12 m) och 4.0199 vid kortare avstånd (3-8 m).
 • Antingen väljer ni vita dioder för en funktionell/praktisk belysning, eller så
  väljer ni RGB för att öka upplevelsen för era kunder och skapa en attraktion avundervattensbelysningen.

Exempel på armaturserier är:
4.0292
4.0199

 

 

 • I bubbelpooler gäller det att skapa en snygg belysning både då det
  sitter personer i poolen, som att skapa en attraktiv belsyning som lockar
  till poolen. Därför bör man kombinera bottenmontage med montage i
  ryggstöd.
 • Armaturer med plant montage eller så tunn frontring som möjligt bör
  användas.
 • Förslagsvis används enbart LED RGB armaturer där A och B armaturer
  delas in i olika grupper. Detta för att få en snygg kombination där
  armaturerna i ryggstödet växlar likadant medan den bottenmonterade
  armaturen B skiftar i annan färg.


Förslag på armaturserier:
A 4.0102
B 4.0052

För mer information, kontakta oss på belysning@malux.se eller ring 0660-29 29 02.

Kundservice
Har du frågor kring buildings eller den här artikeln?
0660-292902