Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
15 April 2019

Behövs belysning under ytan?

Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart den viktigaste aspekten men idag är belysningen även en del i attraktioner och hela anläggningens belysningssystem.

Säkerhet i simbassänger

Undervattensbelysning som effektivt belyser bottnen på simbassänger ökar möjligheten att visuellt identifiera personer på bottnen, dels för personalen men även för övriga badgäster som lätt kan upptäcka något misstänkt och larma till personal. Många befintliga bad framförallt äldre, har idag undermålig undervattensbelysning där man försöker komplettera med belysning ovan bassängen.

Problematiken med det är att det dels sänker ”mysfaktorn” men framförallt att det är svårt att trycka ner ljuset till bottnen på bassängen. Det mesta ljuset tenderar att reflekteras på vattenytan. För att uppnå bästa tänkbara resultat bör armaturerna vara monterade under vattenytan och vara horisontellt asymmetriska så att de trycker ner ljuset på bottnen direkt.

I större bassänger med djupdel är denna teknik ännu viktigare för att kunna belysa hela bassängen och låta ljuset reflekteras uppåt från bottnen.

Äldre bassänger med kulvert har ofta en enklare lösning med undervattensfönster ingjutna i nisch där man hängt en byggstrålkastare eller motsvarande i bakkant. Resultatet blir inte så tillfredsställande eftersom en stor del av ljuset strålar rakt ut och når aldrig ner till bottnen. Vi brukar jämföra detta med att försöka belysa bakgården hemma genom att ställa en strålkastare på ett bord två meter in på övervåningen, de blir inte så bra som man önskar.

Drunkningslarm är självklart ett bra komplement till det mänskliga ögat, både i befintliga bad och nybyggnationer, men när du väl är där för en räddningsaktion så är det otroligt viktigt att kunna se vad som händer under ytan.  

Med avsedda och anpassade undervattenarmaturer kan hela bassängen belysas effektivt och identifiering av personer på bottnen underlättas.

Trivsel och upplevelse

En bra undervattensbelysning ger inte bara säkerhet utan ökar även trivseln och upplevelsen för besökarna. Övrig allmän belysning kan med fördel dämpas för att ge utrymme för undervattensbelysningen. Eftersom de flesta bad har stora fönster så ger detta självklart mest effekt när det är kvällstid då vi inte har dagsljus/solljus att konkurrera med. På äventyrs- och upplevelsebad arbetar vi idag främst med LED ljuskällor där möjligheten att använda sig av färgväxlande RGB/RGB-W armaturer gör att man med enkelhet kan skapa de mest effektfulla miljöerna, både ovan och under vattnet.

Snyggt projekterad färgskiftande RGB/RGB-W belysning både ovan och under vattnet och framförallt i samspel med varandra är utan tvekan en attraktion i sig och bidrar till ökad trivsel och upplevelse för besökarna. Kokpunkten i Västerås är ett utmärkt exempel där man dragit stor nytta av möjligheten att låta all belysning samspela för en attraktiv upplevelse. Bilden är från Storsjöbadet i Östersund efter utbyte till retrofit RGB-W armaturer.

Energieffektivitet och underhåll

Backar vi bandet några år så var lågvoltshalogen och metallhalogen de två ljuskällorna man jobbade mest med. Lågvoltshalogen i äventyrsdelar/rehab etc. och i bassänger som saknade kulvert. I större bassänger med kulvert och eventuell djupdel monterades i bästa fall metallhalogenarmaturer med genomgående montage.

I stora motionsbassänger med djupdel och kulvert är det framförallt säkerhet och funktionellt ljus som är viktigt, där är än idag ett genomgående montage med avsedda metallhalogenarmaturer eller LED och vitt ljus den bästa lösningen för mest ljus per förbrukad watt. Alternativet finns självklart att kombinera funktionellt ljus med effektfull färgskiftande RGB-W belysning.
I mindre bassänger och äventyrsbad är det nästan helt uteslutande LED armaturer med montage från vattensidan som används idag. Högeffektiva LED armaturer med lång livslängd och minimalt underhåll är det som används i de flesta fall. Retrofitarmaturer för att ersätta gamla befintliga halogenarmaturer oavsett fabrikat finns att tillgå, de både sänker energiförbrukningen och ger ett bättre ljus.

Vad ska jag välja och hur ska jag placera?

För att komma fram till vilken typ av belysning ni skall välja så är det alltid lämpligast att utgå ifrån vilket ändamål bassängen skall användas till. Motions- och tävlingsbassänger kräver oftast som tidigare nämnt en kraftfull och funktionell belysning, speciellt i bassänger med djupdel.

I äventyrsdelar och rehab-bassänger ställs oftast krav på en funktionell belysning i kombination med trivsel och upplevelse. Därför är det oftast LED armaturer som används i dessa bassänger och med fördel kan man idag välja RGB-W armaturer där det går att välja både färgväxling och vitt ljus i samma armatur. Färgväxlande armaturer bör med fördel användas i ”överflöd” då det oftast är snyggast när det blir tydligt färgat vatten och inte bara i delar av bassängen

Reflektioner mot botten och väggar är en viktig sak att tänka på vid placering av armaturer, generellt sett kan man säga att det är lättare att få ett bra belysningsresultat med ljust bassängmaterial eftersom man lättare kan fördela ljuset med hjälp av reflektioner.

Mörkare bassängmaterial är självklart även det snyggt i sig men ”äter” samtidigt upp ljuset och gör att själva ljuskällan framträder tydligare, vilket gör att det krävs ca 40 % mer ljusflöde för att uppnå likvärdigt resultat. Ofta en fördel att använda sig av fler ljuspunkter för att få en jämnare belysning då inte reflektioner uppträder på samma sätt som i en ljus bassäng.

Bottenmontage av armaturer i bassänger och pooler ger ett effektfullt resultat i bassängområdets tak, speciellt vid högre takhöjder och ljusa tak. Vattenytans rörelse och brytning av ljuset skapar mycket snygga och effektfulla reflektioner mot tak och väggar ovan ytan.

Vid väggmontage placeras generellt armaturerna ca 600-1000 mm under vattenytan och om möjligt är det alltid fördelaktigt att placera armaturerna så att de är riktade från betraktarens ögon. I större bassänger är det däremot ofta nödvändigt att placera armaturerna från flera sidor och då helst långsidorna.

Vilken typ, hur många, vad krävs?

Egentligen finns det ingen riktig standard för undervattensbelysning och dess styrka utan det är ofta belysningen precis ovan vattenytan som det ställs krav på. Däremot finns det ofta generella lokala rekommendationer och krav för olika typer av ändamål och bassänger.

Tolkningarna av vad som anses vara bra undervattensbelysning är tyvärr flera och naturligtvis olika beroende på vilken part som tolkar. När vi gör våra projekteringar och belysningsförslag utgår vi dels från vår mångåriga erfarenhet samt från våra referensanläggningar kombinerat med en belysningsberäkning baserat på lumen /m².

Kundservice
Har du frågor kring buildings eller den här artikeln?
0660-292902